הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

האם ביטוח הדירה כולל מרפסת? לא בהראל

בקומת קרקע של בית משותף בעיר עכו ממוקמת מספרה. בקומה שמעל המספרה שוכנת דירתו של סאמר ח'טיב. באחד הימים פרצה אש במספרה. מהאש נפלט פיח רב וחדר אל תוך מרפסת דירתו של ח'טיב. הנזק היה רב.

ח'טיב התקשר אל מבטחת הדירה, חברת הביטוח הראל. זו שלחה שמאי. האחרון קבע כי צריך לנקות בהתזת חול את האבנים בחזית המרפסת ובלחץ מים את הקירות והתקרה. לאחר מכן יש להחליף את הטיח ולצבוע את המרפסת מחדש. השמאי העריך את עלות התיקונים בסכום של קרוב ל-60,000 שקל.

אילו היינו מתברכים בפיקוח הדוק על תאגידי הביטוח ובמערכת משפטית עם כוח הרתעה, חברת הראל הייתה רושמת המחאה על סך 60,000 שקל ומעבירה אותה אחר כבוד אל ח'טיב. אבל אצלנו שיטת מצליח היא לגיטימית ומסלקי התביעות בתאגידי הביטוח מתפתים, איך לא, לעשות בה שימוש. בואו נראה איך ניסו אותה על ח'טיב.

אתה גר במרפסת שלך, שאלו מסלקי התביעות של הראל את ח'טיב.

בוודאי שלא, השיב ח'טיב, המרפסת שלי היא פתוחה. אי אפשר לגור בה. היא משמשת למרפסת. אני גר בדירה ויוצא מעת לעת אל המרפסת.

אם כך מבחינה משפטית, הסבירו מסלקי התביעות לח'טיב, המרפסת שלך היא לא חלק מדירתך. המרפסת היא רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבית המשותף. כך כתוב בחוק המקרקעין. לכן אנו נשלם לך רק 1/12 מעלות התיקונים.

ומאיפה אני אקח את 11/12 החלקים האחרים, שאל ח'טיב בתדהמה.

מהשותפים שלך במרפסת, השיבו מסלקי התביעות, מ-11 בעלי הדירות האחרים בבית המשותף. בקיצור, הראל שיגרה אל ח'טיב המחאה על סך 5,000 שקל והפנתה אותו אל השכנים לקבל את יתרת 55,000 השקלים.

לא עזרו כל מחאותיו של ח'טיב כי המרפסת רשומה בטאבו (לשכת רישום המקרקעין) כמרפסת צמודה לדירתו. מסלקי התביעות בהראל הקשו את ליבם.

נשמע הזוי? בוודאי. אין לטענת הראל כל יד ורגל במציאות או בחוק. חוק המקרקעין קובע בדיוק הפוך. כתוב שם באופן חד משמעי כי כל מרפסת הצמודה לדירה "דינה לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמדה".

מעבר לכך, אנו נמצאים בתחום הביטוח. כאן קובעת הפוליסה התקנית שנוסחה בידי שר האוצר ומחייבת את כל חברות הביטוח. והנה בפוליסת התקנית רשום במפורש כי ביטוח הדירה חל גם על המרפסת. שר האוצר אף טרח והדגיש כי כשהדירה נמצאת בבית משותף הכיסוי הביטוחי חל גם על כל רכוש משותף שהוצמד לדירה.

מדוע היתלו מסלקי התביעות של הראל בח'טיב והעזו לדחות את תביעתו הצודקת? כי הם קיוו ליפול על שופט שלא יהיה לו מושג בביטוח.

למזלו של ח'טיב הוא נפל על השופט דאוד מאזן מבית משפט השלום בקריות.

השופט מאזן קרא את פוליסת הביטוח והבחין מיד כי על פי לשונה היא מחילה את הכיסוי הביטוחי לא רק על הדירה אלא גם על הצמדות מיוחדות שיש לדירה וגם על "מרפסות, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה". הנה כי כן, הפוליסה מתייחסת למרפסת כחלק בלתי נפרד מהדירה המבוטחת. לכן גם הקירות החיצוניים של המרפסת וגם רצפת המרפסת החיצונית מבוטחים בפוליסת הדירה.

מעבר לכך, קבע השופט, בארץ נוהגת דוקטרינת הפרשנות בהתאם לציפיות הסבירות של המבוטח. "כל מבוטח מצפה שדירתו על כל מתקניה, לרבות המעטפת החיצונית, מכוסה בביטוח הדירה. לכן המרפסת, לרבות המעטפת החיצונית שלה, היא חלק מדירת המבוטח". זו הפרשנות הסבירה התואמת את ציפיתו של המבוטח.

בסופו של יום, השופט דאוד מאזן דחה את כל טענותיה של הראל וחייב אותה לשלם למבוטח את מלוא עלות התיקונים בסך 60,000 השקלים בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 6,500 שקל.

הפעם שיטת מצליח לא הצליחה. מי יודע כמה מבוטחים תמימים נפלו בפח שלה כאשר לא התעקשו על מימוש זכויותיהם כמו סאמר ח'טיב?

הערה: חברת הביטוח הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק הדין.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא