הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תקדים: עצמאי שנפגע בביתו זכאי לביטוח לאומי כנפגע עבודה

שמעון בוכריס בן ה-71 הוא חשמלאי המתפרנס ממקצועו כעובד עצמאי. באחד הערבים התקין בוכריס שקע ותושֶבֶת לטלוויזיה בחדר השינה בביתו. לצורך זה עלה על כסא כדי להוריד כלי עבודה ממדף. לפתע החליק ונפגע בראשו ובחלקי גוף נוספים.

בוכריס פנה למוסד לביטוח הלאומי וביקש להכיר בו כזכאי לביטוח נפגעי עבודה. מסלקי התביעות במוסד מיהרו לדחות את תביעתו. "התאונה שלך ארעה בשעת הערב, מחוץ למקום העסק, בחדר השינה שלך". כך ענו לו ודחו את תביעתו על הסף.

האם תשובת מסלקי התביעות נכונה? התשובה לשאלה מצויה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי: "תאונת עבודה בעובד עצמאי היא תאונה שאירעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

על פי החוק כלשונו, שלושת הנימוקים שנרשמו בתשובת מסלקי התביעות במוסד אינם רלבנטיים. החוק אינו מסיר כיסוי מעובד עצמאי המבצע את עבודתו בשעות הערב או מחוץ למקום העסק. החוק גם לא שולל מהעובד העצמאי את הכיסוי אם הוא מנצל את כישוריו המקצועיים לביצוע עבודות חשמל בחדר השינה שלו.

מדוע בכל זאת דחו מסלקי התביעות את תביעתו של בוכריס? הם קיוו כי יפלו על שופט שיקבע כי "מדיניות שיפוטית נכונה" מחייבת לשלול כיסוי ביטוחי מעובד שנפגע מביצוע עבודות בביתו הפרטי. האם תקוותם התממשה? מיד נראה.

בוכריס פנה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. תביעתו הובאה להכרעתה של נשיאת בית הדין, השופטת אורלי סלע. בוכריס העיד כי הוא בעל תעודת חשמלאי מוסמך ועובד כחשמלאי מזה שנים רבות. הוא עבד פעמים רבות אצל לקוחות גם בשעות הלילה. מאז ומתמיד ביצע את כל עבודות החשמל בביתו. אפילו את עבודות החשמל שהיו כרוכות בבניית ביתו.

נציג המוסד ביקש מהנשיאה לדחות תביעתו. יש לפרש את החוק באופן שאין כיסוי לתאונה המתרחשת בעת שהעובד עושה עבודות פרטיות בביתו.

השופטת אורלי סלע עיינה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי ומצאה אותו ברור לחלוטין. הוא לא שולל את הכיסוי הביטוחי כאשר העובד העצמאי מבצע בביתו עבודות מקצועיות המשרתות את צרכיו האישיים.

אכן, הודתה השופטת, כאשר מדובר בתאונה בביתו של עובד עצמאי, יש להחמיר יותר בהוכחת קשר הדוק בין התאונה לבין משלח היד של המבוטח. זאת הואיל ובבית פרטי התחומים מתערבבים זה בזה ולא קל להפריד ביניהם. אולם במקרה של בוכריס, הוא נפגע כאשר מעד מכיסא עליו טיפס על מנת להביא כלי עבודה לצורך ביצוע עבודות חשמל. התקנת שקע חשמלי ותושבת טלוויזיה מצריכה איש מקצוע העוסק בתחום החשמל. לולא המבוטח היה חשמלאי במקצועו הוא היה שוכר איש מקצוע לבצע את הפעולה. לכן אין ספק כי המבוטח נפגע כאשר ביצע פעולות שהן במסגרת מקצועו כחשמלאי.

הנה כי כן, עם בוא הקיץ התבשרנו בהלכה חדשה בעלת משמעות מרחיקת לכת לעובד העצמאי: פגיעה של עובד עצמאי תוך כדי ועקב ביצוע פעולה לצרכיו האישיים מהווה תאונת עבודה ומכוסה בביטוח נפגעי עבודה אם העובד יוכיח כי הפעולה נעשתה כאשר הפעיל את כישוריו המקצועיים. העובדה שהפעולה בוצעה בביתו הפרטי של המבוטח או בשעות הערב מחוץ לשעות העבודה, אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי. יש לנו כאן אולי סנונית ראשונה המבשרת גישה חדשה של בתי הדין לעבודה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא