הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סוכן הביטוח מטפל בתביעתך? לא תוכל יותר לפנות לבית המשפט

באמצע החורף גילו איריס ויריב שרמי נזקי רטיבות קשים בדירתם. השניים פנו אל חברת הביטוח מגדל, אצלה רכשו מבעוד מועד פוליסת ביטוח דירה. מגדל שלחה מומחים. גם המבוטחים הסתייעו במומחים. התקיימו דיונים מתישים. מגדל שילמה 110,000 שקל. סוכן הביטוח התערב. מגדל הוסיפה עוד 10,000 שקל.

עם קבלת תגמולי הביטוח החלה משפחת שרמי בשיקום הדירה. או אז הסתבר שהיקף הנזקים גדול ממה שהם חשבו. בני הזוג ביקשו כי מגדל תשלח שוב את השמאי מטעמה. התשובה שקיבלו הייתה קצרה ונחרצת: "אין בכוונת מגדל לשלוח מי מטעמה לערוך בדיקה נוספת".

בני הזוג שרמי פנו אל בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה. לתביעתם צירפו חוות דעת של שמאי הקובעת כי חסרים 36,732 שקל להשלמת שיקום הדירה. התביעה הונחה על שולחנה של הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן.

מגדל מיהרה לבקש לדחות את התביעה על הסף. יש בינינו לבין סוכן הביטוח הסכם פשרה. לפי הסכם הפשרה, מה שכבר שילמנו למבוטחים, מסיים את המחלוקת באופן סופי ושם קץ לכל טענותיהם ולכל תביעה עתידית אפשרית, כך טען נציג מגדל.

האם החתמתם את המבוטחים שלכם על כתב ויתור ושחרור, הקשתה הרשמת.

לא, השיב נציג מגדל, לא החתמנו. אנו טוענים לכתב ויתור בעל פה. אנחנו שילמנו למבוטחים "את מלוא הסכומים המגיעים להם ואף למעלה מכך ובזאת מוצו כל תביעותיהם".

שופט השומע טענה שכזו צריך לזרוק את הטוען אותה מכל המדרגות. כתב ויתור הוא מסמך עם תוצאה דרסטית. הוא סוגר את דלתות בית המשפט בפני המבוטח. הוא שולל ממנו את הזכות החוקתית לפנות לערכאות. לכן כתב ויתור חייב להיעשות במסמך בכתב חתום על ידי המבוטח. חברות הביטוח אפילו מקפידות לבקש כי עורך דין יאשר שהמבוטחים חתמו על כתב הויתור לאחר שיסביר להם את משמעותו. יש על כך גם הנחיה מפורשת של המפקח על הביטוח: "הסכימו הצדדים על תשלום במסגרת הסדר פשרה תמסור חברת הביטוח לתובע הצעת פשרה בכתב ותיתן לו זמן סביר לעיין בתנאיה. בהודעת הפשרה יפורטו מקרה הביטוח, הנימוקים שביסוד הפשרה, מרכיבי התשלום שאינם שנויים במחלוקת, הסכום שנקבע בפשרה, הסכום לתשלום והפער בין הסכום שנקבע בפשרה ובין הסכום לתשלום. כל עוד לא אישר התובע את הודעת הפשרה היא לא תחייב את הצדדים" (חוזר ליישוב תביעות 2011-9-5). דבר מכל אלה לא נעשה על ידי מגדל במקרה של משפחת שרמי.

הרשמת הבכירה הובר היימן התעלמה מכל אלה. במקום לדחות את טענת מגדל, היא העדיפה לבזבז זמן שיפוטי יקר ולשמוע עדויות על דבר בלתי חוקי: כתב ויתור בעל פה. השופטת שמעה את עדותו של המבוטח: "מעולם לא חתמתי על הסכם פשרה או כתב סילוקין. הבנתי מהסוכן אשר ייצג אותי מול מגדל שאם יתגלו נזקים נוספים אחרי שפותחים את הדירה יפצו אותי עבורם".

לעומתו העיד סוכן הביטוח: "זה נכון שלא נכתב כתב סילוק, אבל לא ראיתי בזה ענין מהותי כיוון שהוא קיבל פיצוי מעל לדוח השמאי".

והרשמת, מה היא קבעה? הרשמת הודתה כי מגדל שגתה כאשר לא החתימה את בני הזוג שרמי על כתב ויתור. אבל, ממהרת הרשמת להסביר, מגדל עשתה זאת מתוך שגגה, משום שמגדל היא חברת ביטוח "נאיבית" הנותנת אמון במבוטחיה וביושרם האישי. מגדל חשבה מתוך מחדל טכני תם לב כי די בסיכום בעל פה כדי לסיים באופן מלא ומוחלט את המחלוקת עם מבוטחיה".

אבל אנחנו בכלל לא היינו נוכחים בפגישה בה מגדל והסוכן השיגו לטענתם הסכם לפיו אנחנו מוותרים על כל תביעה נוספת, טענו המבוטחים.

אין לזה כל משמעות, השיבה הרשמת, הרי סמכתם על הסוכן כאשר הסכמתם שכל ההתנהלות שלכם תיעשה דרכו.

לסיכום פסקה הרשמת כי "הגם שמגדל שגתה כשלא החתימה את המבוטחים על מסמך ויתור ולו גם מינימלי בתוכנו, הנה הוכח כי מדובר בהסכם פשרה לסילוק מלוא תביעות המבוטחים ולהסדרה סופית ומחייבת של פרשת נזקי המים בדירתם".

הרשמת דחתה את תביעת המבוטחים מבלי לדון בה לגופה ואף חייבה את המבוטחים בתשלום הוצאות למגדל בסך 1,000 שקל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא