הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שופטת בניגוד לחוק: אין פיצוי עבור נזק למיגון ברכב

רכבו של מוניר חלב היה מעורב בתאונת דרכים קשה. הנזקים לרכב היו מוחלטים (טוטאל לוס) והוא הורד מהכביש.

הרכב מדגם קרייזלר גרנד צ׳ירוקי, היה מבוטח בחברת הביטוח הפניקס. זו האחרונה הכירה בכיסוי הביטוחי אולם סירבה בכל תוקף לפצות את חלב עבור מערכת האיתוראן הרדום שהותקנה ברכב לפי דרישתה של הפניקס עצמה.

האם יש בסיס לסירובה של הפניקס לפצות את מבוטחה עבור הנזק לאמצעי מיגון שהיא עצמה דרשה להתקין ברכב? בוודאי שלא. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח מחייבות את חברות הביטוח ברחל בתך הקטנה לכלול בפוליסת ביטוח הרכב שהן מוכרות לנו כיסוי ביטוחי ל״אמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח״. המפקח על הביטוח קובע במדריך שלו על ביטוח רכב: ״חשוב לדעת כי גם אמצעי המיגון שנדרשו על ידי חברת הביטוח מבוטחים״. אפילו הפוליסה של הפניקס קובעת במפורש כי היא חלה גם על אמצעי המיגון שהפניקס דרשה להתקינם ברכב.

איזו סיבה אם כן יש להפניקס לא לשלם לחלב את שווי מערכת האיתוראן? אין סיבה חוץ מרצונה לא לשלם ותקוותה שאם המבוטח יפנה לבית המשפט התיק יונח על שולחנו של שופט שלא יתעמק בתקנות ובסעיפים הקטנים של הפוליסה.

חלב נאלץ אם כן לפנות לבית משפט השלום בעכו. במשפט נציג הפניקס הפנה את השופטת ג׳ני טנוס לסעיף בדף רשימה אותו צירפה הפניקס לפוליסה. הסעיף אינו רלבנטי לאמצעי מיגון. הוא עוסק בביטוחם של אותם אביזרים שהוספו לרכב מעבר לרמת גימור הדגם המשווק על ידי היצרן. הסעיף קובע כי אין כיסוי לאביזרים אלה אלא אם כן בוטחו בנפרד. נציג הפניקס לא הפנה את השופטת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, גם לא למדריך של המפקח על הביטוח, אפילו לא לסעיף בפוליסה של הפניקס הקובע במפורש כי יש כיסוי לאמצעי המיגון שחברת הביטוח דורשת להתקין ברכב. השופטת לא התעמקה ובינגו: מזלה של הפניקס האיר לה פנים. הנה פסק הדין שהשופטת טנוס כתבה:

״אני מוצאת כי המבוטח אינו זכאי לפיצוי בגין מערכות המיגון, שכן די אם נעיין במפרט הטכני של הרכב אשר צורף על ידי המבוטח כדי להיווכח כי מערכות אלה אינן כלולות במפרט, ולכן אינן חלק בלתי נפרד מרמת הגימור של הדגם המשווק על ידי היצרן״. השופטת טנוס אפילו מדגישה כי היא פוסקת כך ״על אף שמערכות המיגון הותקנו ברכב לפי דרישת חברת הביטוח וכתנאי לכיסוי הביטוחי״.

מוניר חלב שולח אם כן לביתו בלי פיצוי על מערכות המיגון שהפניקס דרשה ממנו להתקין ברכבו כדי להקטין את הסיכון שלה. הנה עוד הוכחה שבישראל אין שיטה שמצליחה יותר משיטת מצליח ואין דבר שקובע יותר מאשר זהות השופט היושב בדין.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא