הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

השופטת שמנעה את הטעיית מומחה ביהמ"ש

ר' חלה בסרטן הלימפה ואיבד את כושר עבודתו. ר' היה מבוטח בחברת הביטוח מנורה בפוליסה הכוללת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. מנורה סירבה לשלם לו את תגמולי הביטוח. בלית ברירה הוא פנה לעזרת בית משפט השלום בקריות.

בתביעתו התבסס ר' על חוות דעת של מומחה רפואי שקבע כי הוא באובדן כושר עבודה. מנורה גייסה מומחה שטען כי ר' אמנם חולה סרטן אך הוא כשיר ובריא כמו שור לעבודה. השופטת לובנה שלאעטה חלאילה מינתה מומחה תעסוקתי מטעמה כדי שיסייע לה להכריע מי משני המומחים מוליך אותה שולל.

כאשר בית המשפט ממנה מומחה מטעמו, בעלי הדין במשפט אינם חופשיים להעביר אליו מסמכים כאוות נפשם. תקנות סדר הדין מורות כי הצדדים למשפט רשאים להעביר אליו אך ורק רשומות רפואיות ואת חוות הדעת של המומחים הרפואיים מטעמם. הא ותו לא. אסור בתכלית האיסור להעביר אל מומחה בית המשפט מסמכים אחרים העלולים להשפיע עליו במישרין או בעקיפין לכיוון זה או אחר.

מה עשתה חברת הביטוח מנורה? צפצפה על התקנות והעבירה אל מומחה בית המשפט את דוחות החקירה של חוקריה, לרבות צילומי מעקבים. זאת עשתה מאחורי גבם של השופטת ושל המבוטח. מדוע זה חמור? כי למומחה רפואי אין כלים "לבור מוץ מבר", כלשון חכמי המשנה, כלומר לסנן את המסמכים הפסולים. הוא גם לא הוכשר להבחין בראיות מטעות. כך למשל ידוע כי החוקרים נוהגים להפיל חפץ לפני חולה סיעודי. זה אינסטינקטיבית מתכופף ומושיט ידו אל החפץ. המצלמה מנציחה את ההתכופפות אך לא ממשיכה לצלם את נפילת החולה הסיעודי. ועוד כל מיני טריקים פסולים.

העובדה שנציגי מנורה העבירו אל המומחה הרפואי את דוחות החקירה הגיעה לאוזניה של השופטת. בהחלטה על מינוי המומחה כתבתי במפורש כי מותר לכם להעביר אל המומחה מסמכים רפואיים בלבד, איך העזתם להעביר אליו דוחות חקירה ועוד מאחורי גבו של המבוטח ומאחורי גבי, הקשתה השופטת.

"מדובר בחומר רפואי ודוחות מעקבים המתעדים את תפקודו של המבוטח ונדרשת העמדתם בפני המומחה לצורך מתן חוות דעתו", כך בתשובה שלא מן העניין, ענו נציגי מנורה.

השופטת לא קנתה את ההסברים של נציגי מנורה. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, הזכירה השופטת, מותר לחברת הביטוח להעביר אל המומחה רק "רשומות רפואיות". מונח זה כולל אך ורק "מסמכים המתעדים מהלך טיפול רפואי הניתן למטופל על ידי מטפל". השופטת הזכירה לנציגי מנורה כי בית המשפט העליון כבר קבע כי חברת ביטוח אינה רשאית להעביר אל מומחה בית המשפט דוחות חקירה, תמונות וסרטונים המתעדים את המבוטח בסיטואציות כאלה או אחרת. המומחה חייב לבסס את חוות דעתו רק על יסוד התרשמותו האישית מבדיקת החולה, מהאנמנזה (תולדות החולה) ומהחומר הרפואי. העברת חומר שאינו רפואי עלולה להשפיע על המומחה השפעה יתרה, לצמצם את שיקול דעתו ואף להכניס אותו לזירה העובדתית שרק לשופט יש סמכות וכשירות להכריע בה.

העברה למומחה של חומר חקירה אשר טיבו, קבילותו, משקלו ומהימנותו טרם נבדקו, הוסיפה השופטת, משבשת את סדר הדברים, נותנת יתרון בלתי הוגן לחברת הביטוח וחוצה את קו התפר בין המחלוקת הרפואית שמתבקש המומחה להכריע בה לבין המחלוקת העובדתית-רפואית שדינה להיות מוכרעת על ידי השופט בלבד.

השופטת התרעמה על כך שמנורה העבירה למומחה חומר מאחורי גבה "מבלי שתקבל אישור מבית המשפט ומבלי שתעמיד חומר זה לעיון בית המשפט או הצד שכנגד. לא ברור למעשה מה טיבו של דוח חקירה זה ומה נכלל בו ונראה כי הצגתו לעיון המומחה בלבד, מפרה את האיזון בין הצדדים".

השופטת התקוממה במיוחד על כך שמנורה העלתה בפניה "טענה כי אותו חומר חקירה עמד גם לפני המומחה מטעמה ומכאן יש לאפשר לה הצגתו לפני המומחה של בית המשפט ואולם עיון בחוות הדעת שהגישה מנורה מלמד כי אין בסיס לטענתה, לפחות לא בסיס גלוי, שכן תחת החומר שעמד לרשות המומחה מטעם מנורה ופורט בחוות דעתו לא נכללו דוחות חקירה".

בסופו של יום השופטת הורתה למומחה בית המשפט להתעלם מדוחות החקירה והמעקב שהועברו אליו על ידי מנורה.

ומה עם סנקציה על כך שמנורה הפרה את כללי המשחק ההוגנים וגם העלתה טענה עובדתית ללא כל בסיס? בבתי המשפט כידוע מותר לחברות הביטוח לעשות ככל העולה על רוחן. אין סנקציה. על מנורה, קבעה השופטת, יוטלו רק הוצאות אשר "יילקחו בחשבון בסוף ההליך". הוא שאמרנו: שיטת מצליח משתלמת לא רק מחוץ לכותלי בית המשפט אלא גם ואולי במיוחד בתוכם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא