Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

הטיפול הסיעודי שמעניקות קופות החולים

הטיפול הסיעודי שמעניקות קופות החולים

קופות החולים חייבות לממן טיפול סיעודי לחולה סיעודי מורכב בעת אשפוז במחלקה לסיעוד מורכב תומך או במוסדות מתאימים דוגמת רעות בתל אביב, סנט לואיס ואוגוסטה ויקטוריה בירושלים.

חולה סיעודי מורכב הוא חולה הסובל משילוב של מצב סיעודי עם בעיות רפואיות פעילות המצריכות טיפול וניטור רפואיים יומיומיים יותר מאלה הניתנים במחלקה סיעודית.
לדוגמא חולה סיעודי עם פצעי לחץ עמוקים, בעיות נשימתיות קשות, מחלה במצב סופני וכדומה.

המימון כפוף להשתתפות עצמית בסך של כמאה שקל ויותר ליום.

חולים אונקולוגיים סופניים, נפגעי תאונות דרכים ותאונות עבודה פטורים מההשתתפות העצמית.

יש קופות חולים הפוטרות את החולה מהשתתפות עצמית למספר חודשים ראשונים.

אפשר להתעדכן בהגדרות ובהשתתפות העצמית באתרי קופות החולים (הקישו בגוגל "סיעודי מורכב" ושם הקופה).

מידע נוסף על מימוש ביטוחי סיעוד ניתן למצוא במדריך לחולה הסיעודי של משרדנו.