הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מהו הטיפול הסיעודי שמעניק משרד הבריאות?

משרד הבריאות מסייע במימון אשפוז במוסד סיעודי לחולים סיעודיים ולתשושי נפש. הסיוע ניתן לפי קריטריונים נוקשים של יכולות החולה ומשפחתו (מתן "קוד").

"חולה סיעודי" על פי הגדרת משרד הבריאות הוא "אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים, כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או מנטלי הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת רפואית לתקופה ממושכת, שטיפול רפואי אקטיבי לא ישפר את מצבו, ושנתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן:

 1. הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים.
 2. אין לו שליטה על הסוגרים או אחד מהם.
 3. הוא מתהלך בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכים של מחלות שונות".

"תשוש נפש" על פי הגדרת משרד הבריאות הוא "אדם היכול להתהלך, אך סובל מירידה בזיכרון, בשיפוט, בהתמצאות- במידה כזו שמסכן את עצמו. הוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היום-יום לרבות רחצה, הלבשה, אכילה, אי שליטה על הסוגרים, הכוונה בניידות בגלל מצבו הקוגניטיבי".

ההשתתפות העצמית של בני המשפחה

משפחת חולה סיעודי המבקשת לקבל סיוע ממשרד הבריאות נדרשת למלא שאלון הצהרה פיננסי מקיף על הכנסות החולה, בן זוגו וילדיו. לאחר קביעת גובה ההשתתפות של בני המשפחה נדרש כל אחד מהם לחתום על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי, בצירוף שני ערבים. בתחילת האשפוז גובים מכל מועמד לאשפוז דמי כניסה.

כל אחד מבני המשפחה רשאי להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית רק לאחר חתימה על כתב ההתחייבות לתשלום.

את הערעור מגישים בכתב, בליווי נימוקים ומסמכים לעובד הסוציאלי בלשכת הבריאות באזור מגוריו של החולה. הבקשה בצירוף המלצת עובד סוציאלי מועברת אל ועדת ערר.

מי משלם בפועל למוסד הסיעודי?

משרד הבריאות משלם את כל עלות האשפוז ישירות למוסד הסיעודי וגובה מבני המשפחה השתתפות עצמית. אסור למוסד לדרוש מבני המשפחה תשלום כלשהו או לבקש מהם שירכשו בעצמם ציוד או תרופות.

למי מגישים את התביעה?

ללשכת הבריאות במקום מגורי החולה הסיעודי בצרוף:

 • שאלון רפואי סיעודי עדכני חתום על ידי רופא ואחות
 • בדיקות מעבדה עדכניות
 • צילום תעודת זהות
 • מכתבי שחרור מאשפוזים בשנה האחרונה
 • דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני
 • מכתב מומחה (גריאטר, פסיכיאטר, נוירולוג) אם המועמד לאשפוז לא צלול

רשימת המתנה

בתום הליך קביעת הזכאות, החולה נכנס לרשימת המתנה לאשפוז. זמן המתנה ממוצע: 3 חודשים.

סדרי הקדימות ברשימת ההמתנה

 • תשוש נפש המסכן את עצמו או את סביבתו
 • חולה ערירי
 • זוג ערירי, כאשר בן הזוג לא מסוגל להתמודד עם החולה הסיעודי
 • מועמד לאשפוז שאין לו בן זוג אך יש לו ילדים
 • חולה הממתין לאשפוז ב"מוסד מועדף" על פי בקשתו או בקשת משפחתו
 • מידע נוסף על מימוש ביטוחי סיעוד ניתן למצוא במדריך לחולה הסיעודי של משרדנו.