הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

החוקר המסגנן

1983-2011©חיים קליר ושות'

חברת ליינס מחזיקה ברכב מסוג איסוזו 4x4.

הרכב היה צמוד לעובד החברה איגור נודלמן. הוא נותר בשימושו הפרטי גם לאחר שעות העבודה.

באחד הימים, יצא נודלמן עם הרכב לנהיגה בשטח. תוך כדי ביצוע פניה חדה התהפך הרכב וניזוק כדי אובדן מוחלט.

חברת ליינס פנתה למבטחת הרכב, ביטוח ישיר.

הייתה תאונה, הרכב ניזוק וחברת הביטוח צריכה לשלם את שווי הרכב, חשבה ליינס בתמימותה.

די מהר התברר לליינס שזה לא כל כך פשוט.

לנו בחברה, הודיעה ביטוח ישיר, יש מחלקת חקירות. בקרוב יישלח אליכם חוקר.

כעבור חודש הופיע החוקר דודו גבאי. החוקר גבה מנודלמן עדות על נסיבות התאונה.

עכשיו בוודאי כבר נקבל את הכסף ונוכל לרכוש רכב אחר, סברו נציגי ליינס.

אלא שנכונה להם אכזבה. החקירה העלתה, כי נודלמן נהג ברכב ברשלנות רבתי המגעת לכדי פזיזות והסתכנות מרצון. כך הודיעו נציגי ביטוח ישיר.

בקיצור, אנחנו לא משלמים, הפטירו נציגי ביטוח ישיר ושילחו את נציגי ליינס ריקם מעל פניהם.

במשפט שנערך בבית משפט השלום ברמלה, הציגו נציגי ביטוח ישיר את דו"ח החקירה של החוקר גבאי. מפיו של הנהג נודלמן, העיד גבאי, כתבתי כי הוא נסע במטרה לבדוק את הרכב בשטח. כי הוא ביקש "להתפרק" וכי ההתהפכות נגרמה בשל "השתוללות" בנהיגה.

בעדותו בבית המשפט, בפני השופט ד"ר עמי קובו, היה גבאי פחות נחרץ. ייתכן שחלק מהדברים שנמסרו לי, הודה גבאי, "סוגננו" על ידי. בנוסף התברר במשפט, כי קיימת הקלטה של החקירה.

השופט, ד"ר עמי קובו, הורה לביטוח ישיר להגיש לו את הקלטת.

מהקלטת מתברר, קובע השופט, כי נודלמן לא השתמש כלל במילים "להתפרק" ו"השתוללות". רק החוקר השתמש בהן. משום מה בדו"ח החקירה הוא ייחס אותן לנודלמן.

השופט גם מביע תמיהה מדוע לא הביאה ביטוח ישיר את דבר קיומה של הקלטת לידיעת בית המשפט, ועצם קיומה של הקלטת התברר רק מחקירתו הנגדית של החוקר.

יש להעדיף כמובן את הקלטת קובע השופט, וופוסק כי התאונה התרחשה כפי שהעיד נודלמן.

נודלמן, מוסיף השופט וקובע, נהג בחוסר מיומנות בשל העדר ניסיונו בנהיגה בשטח, אך אין לומר עליו כי נהג בפזיזות או באי איכפתיות. כאשר מדובר ברכב 4x4, בוודאי שעצם הנהיגה בשטח אינה חורגת מהשימוש הרגיל ברכב. זהו שימוש רגיל אשר נכלל בגדר הסיכונים שחברת הביטוח לקחה על עצמה בעת הפקת פוליסת הביטוח.

פוליסת ביטוח, ממשיך השופט קובו וקובע, נועדה לחול גם במקרה של נהיגה רשלנית. אילולא כן, ספק אם יש ערך ותכלית לביטוח. נהיגה ברשלנות אינה מפקיעה את תחולת הפוליסה. אין בפוליסה שום סייג בדבר נהיגה ברשלנות. אי ציות לתמרור עצור, כניסה לצומת במופע אור אדום, נהיגה במהירות מופרזת, חציית קו הפרדה לבן, אי שמירת רווח, אי-מתן זכות קדימה וכיוצא באלה מקרים של רשלנות נהגים, מוסכם על הכל שקיים כיסוי ביטוחי. שהרי כמעט כל תאונת דרכים היא תוצאה של רשלנות.

לפיכך, קובע השופט, פוליסת הביטוח מכסה את נהיגתו של נודלמן ועל ביטוח ישיר לשלם את שווי הרכב בניכוי שווי השרידים בתוספת הוצאות שכירת רכב חלופי ובסה"כ 93,344 ₪.

בנוסף מחייב השופט את ביטוח ישיר בהוצאות המשפט וכן בשכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לפסק הדין המלא


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא