הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחריות לתקופת הביניים

אנו מבקשים להקדיש סקירה זו בהערכה ללקוחנו, דוד כהן.

באומץ ליבו, בעודו מתמודד עם מחלתו הקשה ולאחר שתי ערכאות וארבעה שופטים שלא השכילו לראות את העוול שגרמה לו חברת הביטוח מנורה כהן פנה למשרדנו וביקש כי נגיש בקשת רשות מיוחדת שגם בית המשפט העליון ידון בעניינו. בסופו של מאבק הירואי כהן זכה ובכך היטיב גם את מצבם של אלפי מבוטחים אחרים שייקלעו למצבו.

פסק הדין שניתן בעניינו של כהן תיקן את אחד הליקויים החמורים והמקוממים בתחום משפט הביטוח.

עד לפסק הדין מבוטח שחלה או שארעה לו תאונה סמוך לאחר שחתם על הצעת הביטוח היו הוא ומוטביו חשופים ללא כל כיסוי ביטוחי. פסק הדין של דוד כהן שינה מצב זה מן הקצה אל הקצה.

דוד כהן עבד כמכונאי רכב במוסך. במסגרת עבודתו בא אל כהן סוכן ביטוח של חברת הביטוח מנורה והחתים אותו על הצעת ביטוח והצהרת בריאות.

ארבעים וחמישה יום לאחר החתימה על הצעת הביטוח והצהרת הבריאות אושפז כהן בבית החולים. כעבור עשרים יום נוספים אובחנה אצלו מחלת הקרון.

כהן המשיך לעבוד בשארית כוחותיו במשך שלוש שנים. או אז קרס ואיבד את כושר עבודתו לצמיתות.

כאשר פנה לחברת הביטוח מנורה, האשימו אותו מסלקי התביעות בחברה כי הוא רמאי. הנה כך הסבירו את טענתם:

לא קיבלנו אותך לביטוח מיד לאחר שחתמת על הצעת הביטוח והצהרת הבריאות. הליכי הקבלה שלך לביטוח התארכו בחברתנו. החתם הרפואי שלנו אישר את קבלתך לביטוח רק כארבעים יום לאחר שמחלתך אובחנה סופית.

אכן בפוליסה קבענו כי תקופת הביטוח תתחיל רטרואקטיבית, אולם גם לפי התאריך הרטרואקטיבי שקבענו, תקופת הביטוח הרשמית החלה חמישה ימים לאחר שאובחנה המחלה.

ביום שאובחנת היית חייב להודיע לנו כי חלית. אילו הודעת לנו שחלית היינו מפסיקים את תהליך קבלתך לביטוח. מאחר ולא הודעת אתה רמאי.

בקיצור, מנורה דחתה את תביעתו של כהן והוא נאלץ לפנות לבית המשפט. בסופו של דבר המחלוקת הגיעה לבית המשפט העליון שקבע כדלקמן:

האחריות לשינויים הבריאותיים בתקופת הביניים שבין החתימה על הצעת הביטוח לבין הקבלה לביטוח מוטלת על חברת הביטוח.

לפיכך על חברת הביטוח לשאת גם בסיכונים הנובעים ממנה.

אחריות זו נובעת משתי עובדות:

1. לאחר שהמבוטח השלים את מילוי השאלון קצב הטיפול בבקשה תלוי רק בחברת הביטוח.

2. המבוטח מתחיל למלא את חובותיו לאחר השלמת ההצעה ובפרט, תשלום פרמיות וכך כנראה היא הפרקטיקה הנוהגת בביטוח.

אין להלום כי חברת הביטוח לא תהא מחויבת כל עיקר עד השלמת תהליך קבלתו לביטוח.

דוד כהן זכה אם כן בכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה. זאת על אף שלפי פוליסת הביטוח שהוצאה על ידי חברת הביטוח תקופת הביטוח החלה לאחר שמחלתו הקשה אובחנה סופית.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא