Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

ביטול ביטוח תאונות אישיות ללא ידיעת המבוטח

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא ביטול ביטוח תאונות אישיות ללא ידיעת המבוטח

המבוטחת, גמלאית בת 80 הצטרפה בשנת 2013 לביטוח תאונות אישיות במסגרת קולקטיב שהוצע לגמלאי מקום עבודתה, ובשל כך ביטלה ביטוח שהיה לה בחברה אחרת. המבוטחת קיבלה לביתה פוליסת ביטוח ודף פרטי ביטוח.

לאחר כשנתיים, עברה המבוטחת תאונה והגישה תביעה לתגמולי ביטוח. חברת הביטוח דחתה את התביעה, בטענה כי המבוטחת כלל אינה מבוטחת בביטוח האמור. לאחר פניית המבוטחת לאגף שוק ההון, הודיעה החברה כי תשלם את תגמולי הביטוח בגין התאונה. החברה הבחינה שמכתב הדחייה (המודיע למבוטחת על כך שלא התקבלה לביטוח) לא נשלח למבוטחת בזמן אמת, בשל טעות של החברה. עוד הוסיפה החברה כי ככל שהמבוטחת מבקשת להצטרף לביטוח תאונות אישיות עליה לעבור חיתום מחדש.

במסגרת בירור הפניה, הורינו לחברה לאפשר למבוטחת להמשיך להיות מבוטחת ללא חיתום רפואי, זאת מאחר שהחברה לא הודיעה למבוטחת על אי קבלתה לביטוח, ונוכח העובדה שבזמן שחלף הסתמכה המבוטחת על כך שהיא מבוטחת בחברה, ושמאז שונה מצבה הבריאותי לרעה.