הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

צירוף לקוח לקרן פנסיה שלא בהתאם למצבו האישי

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא צירוף לקוח לקרן פנסיה שלא בהתאם למצבו האישי

לקוח הצטרף לקרן פנסיה באמצעות סוכן ביטוח. בטופס ההצטרפות ציין המבוטח כי הוא מבקש להצטרף לקרן ללא כיסוי לשארים. אפשרות זו ניתנת לעמית שהינו רווק. למרות זאת, הוא צורף לקרן הפנסיה גם במסגרת ביטוח שארים. במסגרת בירור שערכנו, בדקנו את מסמכי ההצטרפות וההנמקה של הלקוח ומצאנו כי קיימת סתירה במסמכים אלו לגבי מצבו האישי – פעם נרשם שהוא רווק ופעם נרשם שהוא נשוי.

עוד מצאנו כי במהלך ביצוע העסקה הונחו בפני קרן הפנסיה המסמכים הרלוונטיים והיא התעלמה מהסתירה הקיימת באותם מסמכים אודות מצבו האישי של הלקוח ולא פעלה על מנת לברר מהו המצב לאשורו. זאת, למרות ההשפעה שיש למצב האישי של הלקוח על זכויותיו בקרן הפנסיה.

על כן, קבענו כי סוכן הביטוח וקרן הפנסיה, ביחד ולחוד, מחויבים להשיב ללקוח, את סכום עלות הכיסויים הביטוחים אשר נגבו שלא לצורך. בעקבות הכרעתנו הלקוח זוכה בסכום הנ"ל.