הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח דירה (רכוש) - אחריות חברת הביטוח לטיב השירות של ספק שירות מטעמה

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15529

ביטוח דירה (רכוש) - אחריות חברת הביטוח לטיב השירות של ספק שירות מטעמה

הפונה רכשה פוליסת ביטוח דירה, שכללה הרחבה לתיקון נזקי צנרת באמצעות ספק שירות מטעם חברת הביטוח. עקב תקלה בצנרת בדירתה פנתה הפונה לספק השירות מטעם חברת הביטוח בבקשה לתקן את הצנרת שניזוקה. ספק השירות טען כי לא נמצאה תקלה ונקבע כי מדובר בקריאת שווא. מספר חודשים לאחר מכן החריפה התקלה וגרמה לנזקים רבים במטבח הפונה. לטענת הפונה, גם לאחר קריאה נוספת לספק השירות מטעם חברת הביטוח, לא תוקן הנזק בצורה מקצועית. עוד טענה הפונה כי בשל הטיפול הלקוי, לא ניתן היה להשתמש בדירה, באופן שהגדיל את נזקיה.

במסגרת בירור הפנייה קבעה רשות שוק ההון שספק השירות מטעם החברה נתן שירות לקוי. בנסיבות אלו, הורתה הרשות לחברת הביטוח לתקן את נזק המים שנוצר, להשיב את מצב הדירה לקדמותו ולפצות את הפונה בגין התקופה בה לא ניתן היה להשתמש בדירה.