הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

השתנות פרמיה בפוליסת פרט לביטוח סיעודי

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15525

השתנות פרמיה בפוליסת פרט לביטוח סיעודי

בני זוג רכשו פוליסות פרט לביטוח סיעודי בשנת 2002. הפוליסות כללו מבנה פרמיה משתנה במהלך חייהם, לפי גיל המבוטח, ואשר מתקבע בהגיע המבוטח לגיל 65. עם הגיעו של כל אחד מבני הזוג לגיל 65, התייקרה הפרמיה בשיעור משמעותי של מאות אחוזים לעומת הפרמיה שהייתה טרם ההתקבעות. בני הזוג טענו כי גובה הפרמיה החדש אינו מאפשר להם להמשיך ולהחזיק בביטוח ולכן ביטלו את הביטוח וביקשו את התערבות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במהלך בירור הפנייה, מצאה הרשות כי התיעוד היחיד לגובה הפרמיות הצפויות להשתלם עבור הפוליסות מופיע בדף פרטי הביטוח שנשלח לפונים לאחר צירופם לביטוח, וכי הוא מתייחס אך ורק לגובה הפרמיות ההתחלתי. עוד צוין בדף פרטי הביטוח כי הפרמיה היא במסלול "משתנה".

מעבר לכך, לא הציגה חברת הביטוח כל תיעוד לכך שהוצג בפני הפונים, לא במסגרת הליך הצירוף לביטוח ולא במסגרת המסמכים שנשלחו לפונים לאחר מכן, פירוט של דמי הביטוח שעל המבוטחים לשלם במהלך תקופת הביטוח, לא ביחס לכל שנת ביטוח ואף לא אלו המקסימאליים הצפויים להשתלם בהגיע המבוטחים לגיל 65. בנוסף, לא נמצא כי הוצגו לפונים טפסי גילוי נאות במועד צירופם לביטוח, כנדרש לפי הוראות הדין.

לאור האמור לעיל, ולאחר התערבות הרשות, אפשרה החברה לפונים להשיב את הפוליסות לתוקף, והותירה את גובה הפרמיה קבוע בשיעור האחרון שהיה טרם קיבוע הפרמיה.