הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חריג לביטוח נסיעות לחו"ל

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15526

חריג לביטוח נסיעות לחו"ל

הפונה רכש ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות אתר אינטרנט לו ולרעייתו, כחצי שנה טרם נסיעתם המתוכננת. הכיסוי כלל בין היתר סעיף המזכה בהחזר הוצאות במקרה של ביטול נסיעה. לאחר רכישת הביטוח, נאלץ הפונה לבטל את הנסיעה עקב מצב רפואי ופנה לחברת הביטוח בתביעה להחזר הוצאות בגין ביטול הנסיעה. חברת הביטוח דחתה את תביעתו, מאחר שהביטוח כולל כיסוי רק אם ביטול הנסיעה מתרחש לא יותר מ-100 ימים לפני מועד הנסיעה, בעוד שהמצב הרפואי ארע מוקדם יותר.

בירור של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון העלה כי הגילוי באתר האינטרנט, שבאמצעותו נרכש הביטוח, אודות התנאי של מגבלת הימים (ביטול הנסיעה לא יותר מ-100 ימים לפני הנסיעה) היה חסר. בנוסף, אופן הבלטתו בפוליסה, בהיותו חריג לכיסוי, היה חסר גם כן. הרשות קבעה כי ציפייה סבירה של מבוטח הרוכש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל החזר הוצאות במקרה של ביטול נסיעה לחו"ל הינה כי הכיסוי נכנס לתוקף במועד רכישת הביטוח. לפיכך, היה על החברה לכל הפחות לפעול לשם גילוי מוגבר של החריג לכיסוי זה, הן במעמד רכישת הביטוח והן בתנאי הפוליסה.

בעקבות התערבות הרשות, שילמה חברת הביטוח לפונה את תביעתו בגין ביטול הנסיעה. בנוסף, בהתאם לדרישת הרשות, שילמה חברת הביטוח החזר הוצאות גם במקרים דומים אחרים, אף שלא הובאו בפני הרשות.