הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

בית המשפט: פרגולה מכוסה בביטוח דירה

בחודש דצמבר 2013 השתוללה בירושלים סופת חורף קשה. שלג רב נערם על הפרגולה שמעל חניית ביתו של אסף מזרחי. השלג היה כה כבד עד שפרגולת העץ קרסה למרות שהייתה מקובעת למבנה פלדה ומחוברת בבטון לגג מחסן הבית.

מזרחי דיווח לחברת הביטוח הפניקס על הנזק. הפניקס שלחה שמאי. זה האחרון הנחה את מזרחי לאסוף הצעות מחיר. בהמשך הפנה אליו קבלן מטעמו ואישר לו לתקן את הפרגולה בסכום של 13,000 שקל.

מזרחי סבר לתומו כי הפניקס תשלח המחאה על סכום התיקון. אולם חודש רדף חודש וההמחאה מחברת הביטוח לא הגיעה. כעבור יותר מארבעה חודשים קיבל מכתב דחייה. "פוליסת ביטוח הדירה אינה מכסה את המקרה" היה רשום במכתב.

מזרחי נאלץ לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים.

פוליסת ביטוח הדירה למי שאינו יודע, היא "פוליסה תקנית" אשר משרד האוצר הכתיב את תנאיה לחברות הביטוח. הרשם הבכיר ניר נחשון עיין בה וגילה כי הפוליסה חלה לא רק על מבנה הדירה אלא גם על "כל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע".

הפרגולה הזו בנויה לצד הרחוב, טען נציג הפניקס, אמנם היא צמודה ומחוברת למחסן אבל המחסן לא מחובר ולא צמוד למבנה המגורים. נציג הפניקס הגיש לרשם תמונות שבהן נראה כי אין קשר פיזי בין מבנה המגורים ובין המחסן.

הטענה כי חוסר החיבור בין המחסן למבנה המגורים שולל את הכיסוי הביטוח לפרגולה לא הרשימה את הרשם נחשון. בין המסמכים שהוגשו לרשם צד את עינו דוח סוקר מטעם הפניקס שנעשה לקראת עשיית הביטוח והיווה את הבסיס לביטוח. בדוח הסוקר הופיעו המחסן והפרגולה כחלק מתיאור מבנה הדירה. "רישום המחסן כחלק מתיאור המבנה", קבע הרשם, "מוביל אותי למסקנה, כי הוא מהווה חלק מן המבנה המבוטח. שהרי אין מחלוקת כי הפרגולה בנויה על גג המחסן ומחוברת אליו חיבור של קבע".

יתירה מזו, הוסיף הרשם, על פי פסיקת בית המשפט העליון ישנם שלושה מבחנים שעל פיהם בוחנים את השאלה אם מבנה מסוים הוא מבנה קבע: מבחן הכוונה, מבחן הבורג והמבחן הכלכלי. מבחן הכוונה מתקיים במקרה זה כי המבוטח העיד שהפרגולה היא מבנה של קבע ועדותו אמינה. על פי מבחן הבורג הפרגולה היא מבנה קבע, כי פירוקה אינו כרוך בהסרת ברגים פשוטה: מדובר בקונסטרוקציה מקובעת בתוך יציקת בטון. המבחן הכלכלי גם הוא מתקיים כאן כי פירוק הפרגולה יהפוך את החומרים ממנה היא בנויה לחומרי גלם שלא ניתן לעשות בהם שימוש חוזר.

הרשם נחשון קבע אם כן כי הפרגולה בחניית ביתו של מזרחי הינה חלק קבוע ובלתי נפרד מבית המגורים והיא מכוסה בביטוח הדירה בהפניקס.

בשולי הדברים הרשם הביע תרעומת על התנערות הפניקס ממבוטחה למרות שהשמאי "גרם לכך שיטעה לחשוב כי הוא זכאי לתגמולי הביטוח". התנערות זו מעבר לכך שאינה ראויה, הסביר הרשם, מלמדת בעיקר על הקושי בהבנת היקף כיסוי ביטוח הדירה. "אם שמאי ותיק ומנוסה של חברת הביטוח סבר כי הפוליסה מכסה את מקרה הביטוח הרי שניתן לקבוע כי לכל הפחות קיימת אי בהירות בעניין זה הפועלת על פי דיני הביטוח לטובת המבוטח".

וכמה עלה להפניקס תרגיל ההתחמקות ממבוטחה? 1,500 שקל הוצאות. הא ותו לא.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא