הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עיכוב בבירור תביעת צד ג'

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018

שה. 2017-23910

עיכוב בבירור תביעת צד ג'

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן פונה כי חברת הביטוח עיכבה בירור של תביעת צד ג' שהגיש לאחר תאונה, וסירבה לשלם לו תגמולי הביטוח. הפונה ציין כי הגיש תביעה בגין נזק לרכב, שכר טרחה לשמאי וירידת ערך הרכב. בנוסף ציין כי צירף לתביעתו קבלה מהמוסך על ביצוע תיקונים ברכב וחשבונית שכללה את פירוט העבודות והחלפים שהוחלפו ברכב. לטענת חברת הביטוח, התביעה התעכבה מאחר והפונה לא העביר את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה וכיוון שלא ניתן לשמאי מטעמה אפשרות לבדוק את הרכב. מבירור הפנייה עלה כי המבוטח מכר את הרכב הפגוע למוסך המתקן והודיע על כך לחברת הביטוח, שעמדה על דרישתה לבדוק את הרכב. במסגרת הבירור, קבעה הרשות כי התנהלות החברה אינה ראויה ונעשתה בניגוד לחובתה ליישב תביעה בצורה הוגנת ומקצועית. לכן, הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם לפונה בגין הנזק שאינו במחלוקת.