הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

האם איחור בהודעה לביטוח גורר תספורת?

בחודש דצמבר 2013 פקד את מדינת ישראל חורף קשה מלווה בגשמים, שלגים וסופות עזות.

מזג האוויר הסוער לא פסח על ביתו של יוסי קמר. הרוחות העיפו את גג הרעפים. מים חדרו לתוך חדרו של הבן וגרמו נזקי רטיבות.

קמר מיהר להזמין גגן כדי למנוע חדירה נוספת של מי גשם. הגגן תיקן את הגג, ביקש שכר של עשרים אלף שקל והסכים לחלקו לתשלומים.

ארבעה חודשים מאוחר יותר, בעת פירעון התשלום האחרון, התעניין הגגן לדעת אם קמר מעונין לתקן גם את נזקי הרטיבות בתוך חדרו של הבן. קמר השיב שעדיין לא גייס את שמונת אלפי השקלים שביקש הגגן עבור תיקון נזקי הרטיבות בתוך החדר.

הגגן התפלא שחברת הביטוח טרם שילמה את תגמולי הביטוח. קמר השיב כי לא ידע שהביטוח מכסה נזקי סערה ומיהר להודיע על האירוע לחברת הביטוח הפניקס, אצלה היה הבית מבוטח.

הפניקס שלחה שמאי. זה האחרון אישר את הנזקים וקבע כי הסכום שדרש הגגן לתיקון הגג והחדר הוא סביר והוגן. אף על פי כן דחתה הפניקס את התביעה. הנימוק לדחייה היה אחד ויחיד: איחור של חמישה חודשים בהודעה על נזקי הסערה.

קמר הסביר כי האיחור נעשה בתום לב. הוא התרכז קודם כל בתיקון הגג שנדרש מידית כדי למנוע נזקים נוספים. רק בשיחה עם הגגן גילה שהביטוח מכסה נזקי סערה. ההסברים לא הועילו. קמר נאלץ לפנות לבית משפט השלום בתל אביב.

האם חברת ביטוח רשאית לדחות תביעת מוצדקת של מבוטח רק בשל איחור בהודעה? בוודאי שלא. חוק חוזה הביטוח אוסר על חברות הביטוח לעשות זאת, אלא אם כן האיחור לא היה מוצדק, הכשיל את חברת הביטוח בבדיקת התביעה וגרם לה נזק ממשי. גם אז חברת הביטוח חייבת בתשלום תוך ניכוי הנזק הממשי שנגרם לה כתוצאה מהאיחור.

אולם למרבה הצער חברות הביטוח נוהגות להיתלות בכל איחור בהודעה כדי להתחמק מתשלום. זאת למרות פסקי דין רבים שקבעו כי התנהלות זו אינה חוקית. זאת בניגוד להכרעה עקרונית מפורשת של המפקח על הביטוח משנת 2004 האוסרת עליהן לעשות זאת.

האם הפניקס לא ידעה כי אסור לה לדחות תביעות רק על סמך איחור בהודעה? בוודאי שידעה. אבל היא השליכה את יהבה על שיטת מצליח: אולי השופט שעל שולחנו יונח התיק לא יתעמק בחוק. אולי לא יגלה את פסקי הדין שאסרו על חברות הביטוח לדחות תביעות רק בשל איחור בהודעה. אולי המבוטח יותש במסלול המכשולים המשפטי ויוותר אל תביעתו. אולי יסכים להתפשר. לכל היותר אם המבוטח עקשן חברת הביטוח תשלם בסוף משפט ארוך ומייגע את מה שהייתה צריכה לשלם מלכתחילה.

התיק הונח על שולחנה של השופטת חנה קלוגמן.

למה דחיתם את תביעת המבוטח, הקשתה השופטת קלוגמן. "הסיבה היחידה לדחייה הייתה ההודעה המאוחרת", נאלצה נציגת הפניקס להודות.

השופטת חיפשה בחוק חוזה הביטוח ובפסיקת בתי המשפט את התשובה לשאלה אם חברת ביטוח זכאית לשלול מהמבוטח את זכויותיו אך ורק בשל איחור בהודעה על מקרה הביטוח. השופטת מצאה כי המצב המשפטי ברור. המבוטח אמנם חייב לתת לחברת הביטוח הודעה מידית על קרות מקרה הביטוח אולם אם קיימות סיבות מוצדקות לאיחור או אם האיחור לא מנע מחברת הביטוח לברר את תביעת המבוטח אין לחברת הביטוח זכות לדחות את תביעת המבוטח.

במקרה זה, קבעה השופטת, אין מחלוקת כי המבוטח איחר להודיע לחברת הביטוח על נזקי הסערה. אולם הדבר אינו גורם באופן אוטומטי לביטול הכיסוי הביטוחי. השופטת קבעה כי התרשמה שהמבוטח הוא אדם אמין. הסברו שלא היה מודע לזכויותיו בפוליסת הביטוח עד שהגגן העמיד אותו על זכויותיו מקובל עליה. אין ספק כי המבוטח והגגן לא עשו יד אחת כדי להונות את חברת הביטוח בתיקון נקודתי בסך של 20,000 שקל. התיקון המידי שעשה המבוטח גם הקטין את הנזק וחברת הביטוח יצאה מכך נשכרת. אין זה המקרה שההודעה המאוחרת מנעה את הקטנת הנזק או גרמה להאדרתו. לכן הייתה סיבה מוצדקת להודעה המאוחרת.

מעבר לכך, הוסיפה השופטת, חברת הביטוח יכלה לבדוק את הנזק שנגרם למרות שהתיקון כבר בוצע. הא ראיה: השמאי שבדק את הגג מטעם הפניקס הגיע למסקנה שסכום התיקון סביר ולכן אישר אותו.

לסיכום, השופטת דחתה את טענת ההגנה של הפניקס ופסקה שהיה למבוטח כיסוי ביטוחי ועל חברת הביטוח לשלם לו תגמולי ביטוח בסך 20,000 שקל עבור תיקון הגג ועוד 8,000 שקל עבור תיקון חדרו של הילד כל זאת בצירוף שכ"ט עו"ד בסך 5,000 שקל.

האם בעקבות פסק הדין מנכ"ל הפניקס יזמן אליו את מנהל מחלקת התביעות, ידפוק על השולחן וידרוש במפגיע להפסיק לדחות תביעות רק על בסיס איחור בהודעה? אשרי המאמין.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא