הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

על הצעת המפקחת על הביטוח להנהיג בוררות חובה בתחום הביטוח

בימים האחרונים מתקיים ויכוח סוער בתקשורת על הצעת חוק מטעם המפקחת על הביטוח להנהיג בוררות חובה בביטוח.

המפקחת מתרצת את הצעתה בכך שחברות הביטוח בשנים האחרונות דוחות יותר תביעות מבוטחים מאי פעם.
אכן, מדיניות התביעות של חברות הביטוח היא אכזרית היום יותר מאי פעם, אבל האם למפקחת אין אחריות למצב שנוצר?

המפקחת מנסחת ומאשרת את פוליסות הביטוח. אולם, כמה מדכא, הניסוחים של המפקחת מעורפלים, מבולבלים ומרוקנים את הכיסויים מתוכן. ניסוחים אלה מגבירים את החשק של חברות הביטוח לדחות תביעות.

קחו למשל את תחום ביטוח הבריאות. המפקחת ניסחה את הפוליסות בתחום קריטי זה בצורה כזו שבמרבית המקרים למרות שאין כל ספק ומחלוקת שהמבוטח חלה במחלה הקשה הוא לא יקבל דבר.

כך בכיסוי לאוטם בשריר הלב. על פי ניסוח המפקחת כדי לממש את זכותכם לתגמולי ביטוח עליכם להביא בדיקה מזמן אמת שסמן בשם טרופונין הגיע ליותר מפי 30 מהנורמה. דרישה אבסורדית כשלעצמה. אולם שימו לב לאבסורד נוסף: בבית החולים מפסיקים לבדוק את עליית הטרופונין הרבה לפני שהוא מגיע לפי 30 מהנורמה. כלומר גם אם מצב המבוטח יגיע לפי 30 מהנורמה הוא לא יוכל להוכיח זאת לעולם.

כך גם בתחום ביטוח הדירה. אם דירתכם תיפגע מרוחות עזות לא תקבלו דבר מביטוח הדירה אלא אם כן, כדי לעמוד בהנחיות המפקחת, תצטיידו מראש במכשיר למדידת רוח כדי להוכיח שמהירות הרוח שפגעה בדירתכם עלתה על 35 קשר.

כעת נשוב לבוררות החובה. לפי הצעת המפקחת, כדי לאזן בין הכוחות הלא שווים של המבוטח מול חברת הביטוח, המבוטח יהיה זכאי לחייב את חברת הביטוח ללכת עמו לבוררות. אולם אם המבוטח יפסיד בבוררות הוא לא יוכל יותר לפנות לבית משפט בטענה שהבורר טעה. הוא יוכל לפנות לבית המשפט רק בעילות נדירות ומצומצמות שאינן קשורות לדיני הביטוח כמו פסילת פסק בורר שפעל ללא סמכות, או שפסק בניגוד לתקנת הציבור. אלה עילות שבתי המשפט מתערבים בהן רק לעיתים רחוקות ביותר. תארו לכם קשישה סיעודית שהסכימה לבוררות והבורר קבע בניגוד לפסיקת בתי המשפט כי היא לא במצב סיעודי. הקשישה הסיעודית תפסיד במקרה כזה את כל עולמה. בלי כל אפשרות לערער על הטעות בספק הבורר.

חברות הביטוח עולצות. הן מעוניינות בבוררות כי שם הכל נעשה במחשכים. בעבר חברות הביטוח הכניסו סעיף בוררות לפוליסות ואנו נלחמנו בהן ובית המשפט קבע שמדובר בתנאי מקפח.

הבוררים גם יבואו רובם ככולם ממאגר של אנשים מקושרים לחברות הביטוח. אם לא הם אזי בני משפחתם או חבריהם שהרי המבוטחים לא יכולים לספק להם או לקרוביהם עבודה.

החשש הוא אם כן שמבוטחים תמימים יפלו בפח, ילכו לבוררות ויפסידו שם את זכויותיהם.

אילו באמת המפקחת רוצה את טובת המבוטחים למה שלא תציע שהמבוטח יהיה זכאי לתבוע את חברת הביטוח בבוררות גם ללא עורך דין אבל אם הוא לא יזכה שם עדיין המבוטח (והוא בלבד לא חברת הביטוח אם היא תפסיד בבוררות) יהיה רשאי לממש את זכויותיו בבית המשפט?
נקודה למחשבה.