הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חשיפת מומחה לדוח חוקר פוגעת בכבוד האדם של המבוטח

דוד אסייג נפגע בתאונה. אסייג התנחם בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה אותה רכש שנים רבות לפני התאונה בחברת הביטוח מגדל. אולם מגדל דחתה את דרישתו לתגמולי ביטוח ואסייג נאלץ לממש את זכויותיו בבית משפט השלום בבאר שבע.

כנהוג במשפטים אלה, בית המשפט מינה מומחה רפואי מטעמו כדי שיסייע לו להכריע בשאלות הרפואיות.

עם מינוי המומחה, נזעקו נציגי מגדל להביע בפני השופטת אורית ליפשיץ את חששם כי אסייג יפעיל את קסמיו על מומחה בית המשפט ויפיל אותו בפח מצגי שווא. כדי שהמומחה ייתן חוות דעת על בסיס "אינפורמציה אובייקטיבית" כלשונם, הם ביקשו מהשופטת שתתיר להם להעביר אל המומחה ממצאים מפלילים שהעלו בחכתם חוקרי מגדל.

בקשתכם, השיבה השופטת ליפשיץ, יוצאת מנקודת הנחה כי "תחום הרפואה נתון לשרלטנות רבה מטעם החולים" ולכן "ניתן להתל בכל רופא ורופא". אין בית משפט שייתן ולו "אצטלה של גושפנקא" לגישה כזו.

יתירה מזו, הוסיפה השופטת, ממצאי החקירה שאתם מבקשים להציג בפני המומחה עדיין לא נבחנו בכור ההיתוך של החקירה הנגדית. הם לא עברו בחינה שיפוטית. לא ברור מי ערך אותם, מי צילם אותם, מי תיעד אותם ומהי מידת מהימנותם ומקצועיותם. לכן אין כל ערובה לאמיתות תוכנם ואין להם כל משמעות ראייתית.

השופטת ליפשיץ הזכירה לנציגי מגדל כי בפסיקה בתחום תאונות הדרכים קבע בית המשפט העליון כלל האוסר להציג סרטי מעקב בפני מומחה רפואי בטרם כתב את חוות דעתו ובטרם בחן בית המשפט את חומר החקירה וקבע לגביו ממצאים עובדתיים ומשפטיים. אכן כלל זה נקבע על בסיס תקנות ספציפיות בתחום תאונות הדרכים, הודתה השופטת, אולם השכל הישר וההיגיון הסביר מחייבים לעשות היקש ולאמץ אותו גם בתביעות עבור נזקי גוף על פי פוליסות ביטוח.

גם כללי הצדק הטבעי וכבוד האדם מחייבים תוצאה זו, הדגישה השופטת. חשוב לזכור כי אסייג מבקש למצות את זכויותיו המגיעות לו בדין על פגיעה בגופו המקשה על תפקודו היומי. הוא לא עומד בפני בית המשפט כנאשם וגם לא כנזקק לחסדי בית המשפט. לשם כך הוא אינו זקוק ל"תעודת יושר".

אין חולק, מסכימה השופטת, כי חברת הביטוח רשאית לטעון בפני בית המשפט כי המבוטח מבסס את תביעתו על כרעי תרנגולת. מאידך, זכותו של המבוטח ככל אדם, ששמו הטוב לא יוכפש שלא בדין ובוודאי שלא במשפט שדה. זכותו להליך הוגן, אשר בו בית המשפט יכריע על סמך ראיות מהימנות וחוות דעת מומחים בלבד. זכותו כי לבית המשפט ולמומחים אשר מינה מטעמו לא תהיינה עליו דעות קדומות. זכותו לפרטיות מסוימת וזכותו להיבדק באופן מסודר ע"י מומחים מבלי שקיבלו מידע מוקדם לגבי מהימנותו, מידע שכלל לא נבחן על ידי בית המשפט.

בסופו של דיון, השופטת אורית ליפשיץ פסקה כי גם כללי הצדק הטבעי וגם כבוד האדם אינם מתירים את חשיפת מומחי בית המשפט לממצאי חקירה בעת הכנת חוות דעתם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא