הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

למבוטח זכות שחברת הביטוח תנהג עמו בהגינות

חברות הביטוח לא משקיעות הרבה בעת מכירת הפוליסות. ביותר מידי פעמים המבוטח משלם ומשלם וכשנופלת עליו צרה הוא מגלה שקיבל פוליסה שאינה מתאימה לו. והאמת היא שלמה לחברת הביטוח להשקיע משאבים כדי למכור למבוטח פוליסה מתאימה. הרבה שופטים ייתפסו לאי ההתאמה וידחו את התביעה. מעטים יפשילו שרוולים ויגלו את העוול שעלול להיגרם אם ידחו את התביעה. הנה דוגמא לעשייה שיפוטית מהסוג האחרון.

באחד הימים פרצה שריפה בבניין מגורים ברחוב נורדאו בנתניה. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי אחד הדיירים בבניין אחראי ברשלנותו לשריפה וחייב אותו לשלם פיצויים לבעלי הדירות שניזוקו. הדייר הרשלן היה מבוטח בפוליסת ביטוח דירה בחברת הביטוח איילון. אולם זו שלחה את הדייר הרשלן לשלם מכיסו את נזקי השכנים. איילון טענה כי הדייר הרשלן רכש אצלה פוליסה שכללה אך ורק ביטוח לנזקי דירתו ולא ביטוח לנזקי צדדים שלישיים (בעלי הדירות שנפגעו).

להוכחת טענתה הציגה איילון בפני הרשם הבכיר אבי כהן את רשימת פוליסת הביטוח שהפיקו עובדיה ותמליל של שתי שיחות טלפון שנערכו בעת רכישת הביטוח בין מבוטחה לבין עובדת איילון שטיפלה במכירת הפוליסה.

אכן, הודה הרשם אבי כהן, ברשימת פוליסת הביטוח שאיילון הפיקה לא מופיע ביטוח צד שלישי כאחד מפרקי הביטוח הנכללים בפוליסה. גם בתמלילי השיחות לא נזכר במפורש כיסוי של ביטוח צד שלישי. למרות זאת, קבע הרשם, "נכון וראוי לקבוע שיש לראות את פוליסת הביטוח באיילון ככוללת גם כיסוי ביטוחי מסוג של ביטוח צד שלישי".

על פי ההלכה הפסוקה, הזכיר הרשם לנציגי איילון, "מן הראוי שחברת הביטוח תדאג להוציא למבוטח פוליסת ביטוח העונה לצרכיו ואם היא אינה עושה זאת בפועל ומוציאה לו פוליסה בלתי מתאימה, ניתן לראות את חוזה הביטוח המחייב ככולל בתוכנו את הכיסוי הביטוחי שראוי היה למבטחת לכלול בו מלכתחילה". איילון, הבהיר הרשם, הייתה צריכה לדעת שלמבוטח נחוץ גם כיסוי ביטוחי מפני אחריות צד שלישי וחרף כך היא הוציאה לו פוליסה שאינה כוללת כיסוי כזה מבלי שהיא טורחת להבהיר לו זאת ולוודא כי הוא מודע לכך.

בעת ההאזנה לשיחות, הרשם מעיד על עצמו כי התרשם מהפער האיכותי הגדול לרעת המבוטח אשר התנהל והתנסח באופן פשוט ולא מתוחכם. המבוטח לא גילה בקיאות ושליטה במונחי ובענייני הביטוח ובמענה הביטוחי ההולם לצרכיו. מנגד ניצבה עובדת מיומנת ששולטת היטב ברזי הביטוח, בתוכן ובצורת השיחות. על רקע זה, מובנת לחלוטין ציפיית המבוטח כי איילון תדאג לצרכיו הביטוחיים ותציע לו באופן ברור ומפורש את מלוא הכיסויים הביטוחיים האפשריים הרלוונטיים תוך מתן הסבר למשמעויותיהם, כולל כיסוי של ביטוח צד שלישי.

הנה לדוגמא, מוסיף הרשם, מבוטח איילון מביע בשיחות עם עובדת איילון את רצונו בכיסוי ביטוחי מתאים מפני נזקי צנרת מים והרי ידוע לכול שנזקי צנרת בבית משותף נגרמים גם ואולי בעיקר לרכוש של אחרים: דירות שכנות ורכוש משותף.

בפני הרשם הוצגה גם הצעת ביטוח ריקה בה עושה איילון שימוש מול כלל מבוטחיה. בהצעה יש רובריקה מיוחדת בעניין ביטוח צד שלישי. משמע אילו המבוטח היה ממלא הצעת ביטוח בכתב, אין ספק שנושא הכיסוי הזה היה מקבל מענה והתייחסות. אין מקום קובע הרשם שהמבוטח יינזק רק משום שטכניקת ההתקשרות בה נקטה איילון עמו הייתה של שיחות טלפון.

הרשם הביע גם תמיהה שאיילון לא הביאה כל ראייה על העלות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. אך ממכלול האינדיקציות שהוצגו בפניו עולה שמדובר בעלות זניחה. עובדת איילון הודתה במשפט כי במקרים מסוימים איילון נוהגת להעניק כיסוי זה בחינם. כמו כן המבוטח הוכיח כי ביטוח דירה הכולל כיסוי מפני אחריות צד שלישי בחברה אחרת עולה פחות מהעלות שגבתה ממנו איילון עבור הביטוח שלה שלדבריה לא כלל כיסוי לצד שלישי.

את דבריו בסוגיה זו מסיים הרשם אבי כהן במילים אלה: "מעבר לציפייה הסבירה של מבוטח איילון מעצם היותו מבוטח כי איילון תנהג כלפיו בו בשקיפות ובהגינות בעת כריתת חוזה הביטוח, במקרה שלנו רשאי היה מבוטח איילון אף לציפייה מוגברת ליחס כזה בשים לב לכך שההתקשרות הביטוחית נעשתה במתכונת מיוחדת ומיטיבה השמורה לחברי מועדון "חבר" עמם נמנה מבוטח איילון. לבטח שמבוטח איילון לא יכול ולא צריך היה לצפות לגישה בלתי מקצועית ורצינית מספיק כפי שהונהגה כלפיו בפועל באותן שיחות טלפון, גישה שמקפחת את זכותו לדעת ולהבין ולהסכים להיעדר כיסוי ביטוחי שאותו היה צריך ובו חפץ".


פסק הדין
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין