הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קץ לחכמת הבדיעבד

תרומת משרדנו לרווחת תושבי ישראל באשר הם: שימור מערך המסוקים בישראל המשמש לפינוי נפגעים.

בפסק דין תקדימי שניתן בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו נגד מספר חברות ביטוח ובראשן מגדל, שם בית המשפט העליון קץ לאפשרויות חברות הביטוח למוטט שירות חיוני זה.

בית המשפט העליון קבע כי חברות הביטוח לא רשאיות לסרב לממן פינוי נפגעים במסוקים וגם לא לטרטר את מפעילי המסוקים באינספור דיונים בבתי המשפט בטענה שהפינוי לא היה נחוץ.

משך הזמן שלוקח לפנות נפגע תאונת דרכים מאתר התאונה אל בית החולים הוא לעיתים קריטי להצלת חייו או לשיקומו. במקרים אלה נחוץ פינוי במסוק. במיוחד כשמדובר באירוע המתרחש בפריפריה ואפילו במרכז הארץ, כשהגישה היבשתית לבית החולים קשה בשל פקקי תנועה.

מגן דוד אדום (מד"א) הוסמך בחוק על ידי מדינת ישראל להקים מערך שירותי עזרה ראשונה ופינוי חירום. אולם מד"א לא הקים מערך מסוקי חילוץ. הוא התבסס על מסוקי חיל האוויר. הסדר זה התגלה כלקוי. זמינות המסוקים הייתה מוגבלת והתיאום לא היה מספק.

על רקע זה התקשר מד"א עם משקיעים יהודים אמריקאים שהתחייבו להקים יחד עם טייסים יוצאי חיל האוויר מערך מסוקים לפינוי חירום כנהוג במדינות מתוקנות.

הטייסים והמשקיעים קיימו את התחייבותם. מערך המסוקים הוקם והחל לפעול ביעילות והציל אינספור נפגעים. בכל עת שצוות מד"א באתר התאונה הגיע למסקנה בהתייעצות עם מוקד מד"א כי נחוץ פינוי אווירי, הוזנק מסוק ופינה את הנפגע אל בית חולים עם מרכז טראומה מתאים. כדי שמערך המסוקים לא יקרוס כלכלית אפילו המפקח על הביטוח הוציא חוזר שהבהיר לחברות הביטוח כי היטס רפואי כלול בביטוחי החובה לרכב מנועי.

אך כשהטייסים והיהודים הטובים פנו אל חברות הביטוח כדי לקבל את שכרם, הם נחשפו למציאות עגומה: בישראל מסובך עשרות מונים לקבל את המגיע מחברות הביטוח מאשר להציל חיים של פצוע בתנאי שטח בלתי אפשריים. שלמה אליהו למשל נפנף את מצילי החיים ביהירות: "אני בכלל מכיר אתכם"?

בקיצור, חברות הביטוח ובראשן מגדל סירבו לממן שירות מציל חיים זה בטענה שפינוי בהיטס מאתר התאונה גם כשהוא דרוש להצלת חיים לא כלול בביטוחי החובה לתאונות דרכים.

מפעילי המסוקים נאלצו לפנות לעזרת מערכת המשפט. השופט זכריה ימיני בבית משפט השלום ברמלה קבע כי אין לטענות מגדל אין כל שחר. החוק מחייב את חברות הביטוח לממן גם פינוי בהיטס.

אבל יש לנו זכות, כמו בכל תביעה של מבוטח לתגמולי ביטוח, לסרב לשלם את שכר ההיטס אם שיקול דעתה של מד"א בהזמנת המסוק לא היה סביר, התעקש נציג מגדל. השופט זכריה ימיני דחה גם טענה זו. מד"א הוא הגורם המוסמך על פי חוק לקבוע אם ההיטס הרפואי היה נחוץ, פסק השופט. אם המסוק הגיע לפי קריאת מוקד מד"א אתם חייבים לממן את הניסיון להציל חיים גם אם שיקול דעת מוקד מד"א לא היה סביר.

שלמה אליהו התעקש והורה לעורכי הדין של מגדל לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. זה האחרון קבע כי הפינוי בהיטס כלול בביטוח החובה אולם לחברות הביטוח יש עדיין זכות לסרב לשלם את הפינוי בהיטס ולנסות להוכיח כי שיקול דעתה של מד"א בהזמנת המסוק לא היה סביר.

מי שחווה על בשרו את "שיטת מצליח" של חברות הביטוח ואת יצר ההתדיינות שלהן יכול להבין בנקל כי בכך נפתח פתח לחברות הביטוח לטעון בכל מקרה כי לא היה צורך בהיטס החירום ועד שבית המשפט ימצה את הדין מערך המסוקים יקרוס.

מפעילי המסוקים לא היו יכולים לפיכך להשלים עם קביעת שופטי בית המשפט המחוזי והם ערערו עליה לבית המשפט העליון.

בפסק דין תקדימי שניתן בימים אלה שם השופט ניל הנדל בהסכמת השופטים חנן מלצר ואורי שהם קץ לאפשרויות חברת הביטוח להתחמק מתשלום. השופטים ביטלו את פסק דינו של בית המשפט המחוזי והותירו על כנו את פסק דינו של השופט זכריה ימיני מבית משפט השלום.

השופט ניל הנדל קבע כי חברות הביטוח חייבות לממן את ההיטס הרפואי גם כאשר החלטת מוקד מד"א לא הייתה סבירה. "צוות מד"א שמגיע לטפל בפצוע ומעריך את מידת הצורך בפינוי בהיטס פועל מתוקף תפקידו הסטטוטורי (כלומר תפקיד שנקבע בחוק) של מד"א. למפעילי המסוקים קיים אמנם עניין מסחרי באיתור פצועים ופינויים תמורת שכר ראוי, אך ה"עניין" של מד"א בפינוי בהיטס של הפצועים רחב בהרבה מתוקף תפקידה ומעמדה. אם מפעילי המסוקים לא יזכו לתשלום יכול השירות להיפגע. השירות חיוני. מדובר בפיקוח נפש ממש".

לאור האמור, סיכם השופט הנדל, חברות הביטוח חייבות לממן כל מסוק שהוזנק לקריאת מד"א אפילו אם יוכיחו כי שיקול דעתו של מוקד מד"א בהזמנת ההיטס הרפואי לא היה סביר.

מגדל חויבה גם בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי דינם של מפעילי המסוקים בסך של 50,000 ש"ח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא