הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מומחה בית המשפט התגלה כיועץ קבוע של חברת הביטוח

בביתה של ניצה שושני התגלו נזקי רטיבות. שושני דיווחה על הנזקים למבטחת הדירה שלה, חברת הביטוח מגדל. אולם אנשי מקצוע ששלחה מגדל לדירה לא תיקנו את הליקויים כהלכה.

שושני נאלצה לתקן את הליקויים באמצעות אנשי מקצוע משלה תמורת סכום של כמאתיים עשרים וחמישה אלף שקל. אולם מגדל סירבה להשיב לה את עלות התיקונים.

בלית ברירה הגישה שושני תביעה נגד מגדל בבית משפט השלום בראשון לציון. מגדל מצידה צירפה לדיון (באמצעות הודעת צד שלישי) את חברת הביטוח כלל בטענה שנזקי הרטיבות בדירת שושני נובעים מדירה השוכנת מעל דירתה של שושני והמבוטחת בחברת כלל.

השופט רפי ארניה, מבית משפט השלום בראשון לציון, מינה את המהנדס רפי גיל, כמומחה מטעם בית המשפט להערכת נזקי דירתה של שושני. שושני ומגדל הסכימו למינוי. כלל לא הביעה דעה.

כעבור חמישה חודשים הגיש המהנדס גיל חוות דעת לפיה ניתן לבצע את התיקונים שביצעה שושני באמצעות קבלנים מזדמנים בעלות של... עשרים ואחד אלף שקל בלבד. פחות מעשירית הסכום אשר שושני שילמה לטענתה לאנשי המקצוע ששכרה.

שלושה חודשים לאחר מכן גילתה שושני כי בפרופיל שלו באתר LinkedIn מתגאה מומחה בית המשפט בכך שהוא "משמש כיועץ קבוע לחברת הביטוח כלל בקביעת אחריות בתיקים בנושאי נזקי גוף, כאשר השאלה העומדת על הפרק האם להוציא את התיק להגנה, או להתפשר בשלבים הראשונים של ניהול התיק ולסיים את התיק במינימום עלות".

שושני הזדעקה והגישה בקשה לשופט ארניה כי יפסול את חוות דעתו של המהנדס גיל. השופט ארניה פנה אל המומחה מטעמו וביקש את עמדתו.

וזו העמדה ששלח המומחה לשופט: "המחלקה של כלל העוסקת בנזקי גוף אינה קשורה כלל למחלקה העוסקת בנזקי מים. אין כל קשר בין מחלקות אלו ואני לא יועץ למחלקה לנזקי מים, כמו שאין קשר למחלקה לביטוחי רכב, או למחלקה של ביטוחי החיים, שאין לי כל קשר אליהם. לפני שנים הייתי נותן למחלקה של נזקי גוף בחברת הביטוח כלל, יעוץ קבוע. כבר שנים איני עושה זאת, אלא מקבל מעורכי דין העובדים עם חברת כלל תיק אחד או שניים לחודש על מנת לבחון האם ניתן לכתוב בו חוות דעת בנושאי נזקי גוף וזאת מתוך עשרות תיקים שבהם אני מטפל בכל חודש מגורמים אחרים. רוב עבודתי היא כמומחה מטעם בתי המשפט". עוד הטעים המומחה כי אינו מכיר אישית אף אחד מעורכי הדין במשרד באי כוחה של מגדל ואינו מכיר אישית אף אדם מטעם מגדל.

מגדל הודתה כי באי כוחה קיבלו מהמומחה חוות דעת מטעם לקוחותיהם ואף על פי כן התנגדה לביטול המינוי בטענה שעל פי פסיקת בתי המשפט אין די בעצם העובדה שהמומחה מצוי בקשרים אלו ואחרים עם מי מהצדדים כדי להביא לפסילתו.

השופט ארניה עיין בטענות הצדדים והגיע למסקנה כי "אין מנוס ממינוי מומחה חלופי". קשר של שניים שלושה תיקים מדי חודש הוא קשר נוכח, פעיל ומשמעותי שכן מדובר בכעשרים וארבע חוות דעת בשנה. גם המומחה מעיד על עצמו בדף שלו במדיה החברתית כי הוא משמש כיועץ קבוע לחברת הביטוח כלל "ומה לנו למעלה מכך", הטעים השופט ארניה.

על בתי המשפט למנות מומחים אובייקטיביים אשר לא דבק בהם חשש לניגוד עניינים ולו למראית עין, הרחיב השופט.

בסופו של דיון, השופט רפי ארניה הורה להוציא את חוות דעתו של המהנדס גיל מתיק בית המשפט.

בימים אלה מתחרים בכירי המועמדים לראשות הלשכה זה בזה בהבטחותיהם לבטל את תקנות סדר הדין החדשות האמורות להיכנס לתוקפן בתחילת חודש פברואר 2020. אולם מנקודת מבטם של המבוטחים והנפגעים יש בתקנות אלה נקודות אור. אחת מהן היא הפרק העוסק במינוי מומחים מטעם בית המשפט.

תקנה 89 (א) לתקנות החדשות קובעת כי "לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט".

התקנות החדשות מחייבות כל מומחה המתמנה מטעם בית המשפט לחתום על הצהרה מפורטת לגבי:

  1. קרבה משפחתית שיש למומחה או לשותף שלו לשופט שמינה אותו או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, או לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו מתנהל התיק.
  2. קשר אישי, כספי או מקצועי שיש למומחה או לקרוב משפחתו או לשותף שלו עם השופט שמינה אותו או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם.
  3. עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתו) שיש למומחה או לקרוב משפחתו או לשותף שלו בהליך או בתוצאותיו.
  4. חוות דעת או שירות אחר שנתן המומחה לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי.
  5. זיקה אחרת העלולה להעמיד את המומחה במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.
  6. קרובי משפחה של המומחה המכהנים כשופטים.

הקרבה המשפחתית מוגדרת בתקנות החדשות בצורה רחבה: בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחנו.

לפיכך, במקום להיאבק למחיקת התקנות החדשות על כל נקודות האור שבתוכן מן הראוי להיאבק על צמצום נקודות החושך והרחבת נקודות האור.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא