Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

העבר אלינו קבצים

אם ברצונך להעביר אלינו קבצים, ניתן לעשות זאת במספר דרכים:

  1. אם גודל כל הקבצים יחדיו הוא עד 75MB, ניתן לשלוח אותם בדואר אלקטרוני לכתובת office@kalir.co.il.
  2. אם ברצונך להעביר קבצים גדולים יותר:
    1. ניתן להעלות את הקבצים לאתר Dropbox, ללא צורך בחשבון Dropbox, בדף זה.
    2. ניתן לשלוח קבצים עד 20GB ללא תשלום או הרשמה באתר Jumbomail.
    3. אם יש לך חשבון Dropbox ניתן לשתף קבצים עם החשבון office@kalir.co.il.
    4. אם יש לך חשבון Google Drive ניתן לשתף קבצים עם החשבון office@kalir.co.il.

חשוב מאוד: אנא זכרו לצרף לקבצים מידע מזהה (שם וכתובת דואר אלקטרוני\מס. טלפון\מס. ת.ז.) על מנת שנוכל לזהות את שולח הקבצים.