הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אנמנזה ממשפחת הנפגע המת

בן אדם נפגע בתאונת דרכים. כעבור מספר שנים הלך לבית עולמו. אלמנתו ובנו הגישו בבית משפט השלום בתל אביב תביעה נגד כלל, חברת ביטוח החובה של הרכב המעורב בתאונה.

התביעה הונחה על שולחנו של השופט עמיעד רט. השופט מינה את הפסיכיאטר ד"ר ירחמיאל ברבר כמומחה מטעם בית המשפט כדי שיסייע להעריך את שיעור נכותו של המנוח בתחום הנפשי מיום התאונה ועד למותו.

לאחר שקיבל על עצמו את המינוי ביקש ד"ר ברבר מהשופט רשות "להיפגש עם אלמנתו של המנוח ובנו כהצעת בא כוחם".

השופט רט החליט כי "העניין מסור כולו לשיקול דעת המומחה וכי הוא רשאי להיפגש עמם ככל שהוא סבור שיש בכך כדי לשפוך אור על מצבו של המנוח בגין התאונה".

כלל נזעקה ופנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשת רשות לערער. מפגש בין המומחה לבני משפחתו של הנפגע המת, טענו נציגי כלל, "יעניק להם יתרון בולט ויעמיד את חברת הביטוח בעמדת נחיתות".

הבקשה הונחה על שולחנה של השופטת שלומית יעקובוביץ.

גם נפגע תאונת דרכים שנותר בחיים, הזכירה השופטת לנציגי כלל, מוסר למומחה בית המשפט אנמנזה (היסטוריה רפואית, פרטים על המחלה, תסמיניה וכיוצא באלה).

החשדות שמעלה כלל כי בני משפחת המנוח הם "בעלי אינטרס" וימסרו למומחה מידע לא אמין יפים אם כן גם בעניינו של "הנפגע החי" המוסר אנמנזה "חופשית".

חוסר השוויון נטוע, אפוא, בשיטה עצמה. המחוקק ובתי המשפט נתנו אמון ביושרה ובמקצועיות של המומחה הרפואי הממונה על ידי בית המשפט שידע לסנן, לבקר, לאמת ולהעריך את האנמנזה הנמסרת לו על ידי הנפגע.

יש לזכור גם כי עדיין על הנפגע מוטל הנטל להוכיח את העובדות שבבסיס חוות דעתו של המומחה.

לחברת הביטוח נשמרת גם הזכות להפעיל את "ארגז הכלים" המקובל (חקירה נגדית, הצגת ראיות) בניסיון לקעקע עובדות אלה.

אין הבדל אם כן, קבעה השופטת, בין אנמנזה הנמסרת על ידי הנפגע החי לבין אנמנזה הנמסרת על ידי בני משפחתו של הנפגע שאינו בין החיים.

הדברים נכונים במשנה תוקף כאשר מדובר במומחה בתחום הפסיכיאטרי. על פי ההלכה הפסוקה "בהעדר טעמים מיוחדים, אין לאסור על מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי להשתמש במכשיר החשוב והחיוני, המקובל בתחום זה, של שיחות עם בני משפחה, מורים ואף אחרים. אלה יכולים לתת למומחה, לפי דעתו המקצועית, מידע מועיל הנובע מקרבתם לנבדק בעבר ובהווה. בעזרת מידע זה ייטיב המומחה להציג בפני בית המשפט תמונה שלמה ומדויקת ככל האפשר".

בשולי הדברים הביעה השופטת אי נחת מפניית באי כוחם של בני משפחת המנוח למומחה בהצעה להיפגש עמם. ראוי ונכון היה להקדים פניה כזו בבקשה מתאימה לבית המשפט ובקבלת רשותו.

"עם זאת", מסכמת השופטת, "לא מצאתי ביוזמה זו כשלעצמה כדי להטות את הכף ולקבל את טענות כלל".

בסופו של דיון, השופטת שלומית יעקובוביץ דחתה את בקשת כלל והתירה למומחה לשוחח עם בני משפחת המנוח תוך חיובה של כלל בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא