הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח ישיר מפצה רק בעלי דירות שנבנו כהלכה

בין ה-12 ל- 14 בדצמבר 2013 השתוללה באזור הים התיכון המערבי סופה קיצונית מלווה בשטפונות, ברד ושלג. הסופה הייתה כל כך נדירה (בקהיר למשל ירד שלג שנצפה שם רק לפני 120 שנה) עד שזכתה לסיקור עולמי וכונתה בשם אלכסה.

בישראל גבתה הסופה ארבעה הרוגים, ביניהם תינוק בן שנה וחצי. כשישים אלף בתי אב נותקו מחשמל. נזקים גדולים נגרמו גם לרכוש.

הסופה פקדה גם את ביתם של לימור וליאור עטיה באחד המושבים בארץ. גשם עז הציף את חצר הבית והמים גלשו גם למרתף.

בני הזוג עטיה פנו למבטחת הדירה שלהם, ביטוח ישיר, וביקשו כי תממן את עלות תיקון נזקי השיטפון.

ביטוח דירות נמכר כפוליסה תקנית. את תנאיה האחידים הכתיב משרד האוצר לכל חברות הביטוח. היא מכסה "אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפוליסה".

מסלק התביעות בביטוח ישיר עבר על הסיכונים המפורטים בפוליסה ונאלץ להודות כי במקרה של משפחת עטיה התממש סיכון המופיע בשני סעיפים: הראשון הוא "גשם, שלג וברד שירדו במהלך רוח שמהירותה למעלה מ- 30 קשר". השני הוא "שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני".

איך מתחמקים מהתחייבות כל כך מפורשת לכסות נזקי שיטפון?

אל מול עיני מסלק התביעות עמדה בוודאי בדיחה המשמשת השראה למסלקי תביעות בחברות ביטוח:

שני מסלקים יושבים במשרדם. אחד מהם מתבונן מבעד לחלון ולפתע מבחין באדם הנופל מפיגום גבוה.

"אנחנו מבטחים את עובדי הקבלן הזה?", הוא שואל את עמיתו לעבודה.

"כן", משיב העמית, "אבל אל תדאג. לא נשלם דבר. בפוליסה אמנם כתוב שהיא מכסה מוות מנפילה מגובה, אבל אנחנו נטען שהאיש לא מת מהגובה אלא מהמפגש עם הקרקע".

בקיצור, מסלק התביעות דחה את תביעת משפחת עטיה בטענה שלא השיטפונות גרמו לנזקי ביתה אלא רשלנות הקבלן שבנה אותו. אילו הקבלן היה בונה נכון את מערכות הניקוז ומבסס כראוי את מצעי החול שמתחת לריצוף, השיטפונות לא היו גורמים כל נזק.

בני הזוג עטיה נאלצו לפנות לבית משפט השלום בקרית גת. בימים אלה נתן השופט אבישי זבולון פסק דין המאמץ את גישת ביטוח ישיר אם כי לא במלואה.

את נזקי ביתה של משפחת עטיה יש לייחס לשני סיכונים, קבע השופט זבולון, גם לשיטפונות וגם לליקויי בנייה שהותיר הקבלן. הנה כלשונו: "גשמים אינם יכולים לגרום לשקיעה של ריצוף אם המצעים [שמתחת לריצוף] היו מבוצעים בהתאם לתקן. [לכן] ירידת הגשמים אינה הגורם הבלעדי לקרות הנזק, כי אם גורם נוסף המתווסף לגורם ביסוס קרקע לקוי. בנסיבות האמורות ייחוס 50% משיעור הנזק לירידת הגשמים... הינה סבירה והוגנת".

השופט זבולון פסק לפיכך כי בני הזוג עטיה זכאים לקבל מביטוח ישיר רק את מחצית נזקם.

עם כל הכבוד, פסק הדין של השופט אבישי זבולון מוטעה מיסודו. נבהיר את דברינו:

בתחום הביטוח כאשר נזק נובע מהתממשות שני סיכונים או יותר די בכך שאחד הסיכונים יהיה מכוסה בפוליסה כדי שהמבוטח יזכה במלוא תגמולי הביטוח. זו ההלכה במשפט הביטוח מימים ימימה בכל העולם. הלכה זו קיבלה משנה תוקף בארץ לאחר חקיקתו של חוק חוזה הביטוח בראשית שנות השמונים.

השופטים האנגליים שפסיקתם אומצה שוב ושוב על ידי בית המשפט העליון בארץ (למשל בפרשת תשובה) מביאים את הדוגמא הבאה כדי להבהיר את ההלכה: "כאשר סירה מבוטחת מפני סיכון ימי והמטען המבוטח כורסם על ידי עכברים, אין מדובר בנזק עקב סיכון ימי. אך אם עכברים כרסמו בגוף הסירה חור דרכו נכנסו מי ים שגרמו נזק למטען, הרי שאז מדובר בנזק עקב סיכון ימי".

על פי הלכה זו נפסק כבר לפני 150 שנה באנגליה בפרשת דנבר כי כשמטען ניזוק על-ידי מים שחדרו לסירה עקב רשלנות מהנדס שתכנן באופן לקוי את מבנהו ומיקומו של מיכל הדלק, הנזק הוא עקב סיכון ימי והמבוטח זכאי למלוא הפיצוי.

לאור האמור, כל הדיונים המלומדים בבית המשפט בשאלת ליקויי הבנייה, לרבות השעות הארוכות שהתבזבזו על שמיעת עדויות המומחים בשאלת רשלנות הקבלן היו מיותרים.

חבל על ארבע שנות התדיינות בשאלה שאינה רלבנטית. ביטוח ישיר הייתה חייבת לשלם למשפחת עטיה את מלוא תגמולי הביטוח והיא רשאית לתבוע את ששילמה חזרה מהקבלן הרשלן (אם אכן התרשל, הדבר לא ממש הוכח) מכוח זכותה לתחלוף (שיבוב).

בדיוק בשביל זה אדם מבטח את ביתו. לא כדי להתעסק בתביעות רשלנות נגד קבלנים, אלא כדי לקבל פיצוי מהיר מחברת הביטוח שלו ושהיא עם משאביה האינסופיים תתעסק עם תביעות נגד המעוולים הרשלנים.

קשה להניח שהאחראים בביטוח ישיר לא יודעים דיני ביטוח. חבל שהם ניסו בשיטת מצליח (שהפעם הצליחה להם) להעלות טענה שאין לה כל מקום בתחום הביטוח.

ראוי לפיכך כי מבוטחי ביטוח ישיר ידעו שאם ביתם ייפגע אפילו מסיכון טבע שאין ספק כי הוא מבוטח, ביטוח ישיר תפנה להם עורף.

כך למשל אם חס וחלילה תפרוץ בארץ רעידת אדמה וביתם יקרוס, ביטוח ישיר תטען שאילו ביתם נבנה כראוי הוא לא היה קורס. מבוטחיה יגלו כי הפוליסה שלהם היא רק כרטיס כניסה לבית המשפט ואם יעלה הגורל והם יוכנסו לאולמו של השופט אבישי זבולון אזי הם יקבלו במקרה הטוב רק מחצית מתגמולי הביטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא