הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחות הוויקיפדיה

קשישי ישראל המצויים במצב סיעודי, זכאים לגימלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

הזכאות קיימת, אבל הדרך לממש אותה מלאת חתחתים.

ה', קשישה המתקרבת לגיל גבורות, חלתה באלצהיימר.

רופאי קופת חולים, מומחים ברפואה גריאטרית, קבעו כי מצבה הקוגניטיבי הולך ומתדרדר. היא מבולבלת, מצב המסכן אותה במיוחד בעת נטילת תרופות וסובלת מהזיות ראיה.

עקב מחלתה והירידה במצבה הקוגניטיבי, קבעו הרופאים המומחים, עלולה ה' לסכן את עצמה וסביבתה. היא זקוקה להשגחה 24 שעות ביממה.

על סמך אישורי רופאי קופת חולים פנתה מש]חתה של ה' למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבל גמלת סיעוד.

אל ה' נשלחה אירית גליאביץ, אחות בריאות הציבור מטעם הביטוח הלאומי.

אחיות הציבור של המוסד לביטוח לאומי, למי שאינו יודע, מחוללות פלאים.

ה' חידשה את נעוריה, פסקה האחות גליאביץ. האחות קבעה כי "אין הלימה" בין מה שכתבו הרופאים המומחים לבין מה שהיא רואה בעיניה. בניגוד לרופאים המומחים, האחות התרשמה כי ה' אינה זקוקה להשגחה.

המוסד לביטוח לאומי דבק בהתרשמותה של האחות. אל שוועתה של ה' וקביעות הרופאים המומחים מטעם קופת חולים לא שעה.

מצויד בהתרשמותה של האחות מטעמו דחה אפוא הביטוח הלאומי את תביעה של ה' לגימלת סיעוד.

משפחת ה' נאלצה לפנות לעזרת בית הדין לעבודה לו נתונה סמכות השיפוט בתביעות מבוטחים כנגד המוסד לביטוח לאומי.

אל בית הדין לעבודה הובאה לעדות האחות גליאביץ. בעדותה בפני השופטת, דר' אריאלה גילצר-כץ, הודתה האחות כי היא איננה מבצעת בדיקה קוגניטיבית. האחות הפתיעה את השופטת כשהעידה כי את קביעותיה היא מבססת על מחקרים מהוויקיפדיה.

נוכח עדות האחות, לא התקשתה השופטת לקבוע כי לאחות אין את הכלים לאבחן אלצהיימר "ובוודאי ובוודאי שהאחות אינה יכולה לסתור את חוות דעתם של רופאים גריאטריים".

בפסק הדין תוהה השופטת הכיצד "סבור המוסד לביטוח לאומי כי חוות דעתה של אחות בריאות הציבור, המסתמכת על מחקרים מהוויקיפדיה (!) עדיפה על דעתם של רופאים מומחים בגריאטריה שזו התמחותם ושמתבססים על ידע רב שנרכש על ידם במשך שנים ועל בדיקת CT שנערכה לתובעת?!"

השופטת מותחת בפסק הדין ביקורת על המוסד לביטוח לאומי, שבחר לדבוק בעמדת האחות מטעמו המנוגדת למסמכים הרפואיים מתיקה הרפואי של ה' וקובעת כי "טוב היה עושה המוסד במקרים כגון אלה, לו היה מעביר את תיקם הרפואי של מבוטחים לבדיקה של רופא גריאטרי".

הדעת נותנת, ממשיכה וקובעת השופטת, "כי חוות דעתה של אחות לא יכולה לגבור על חוות דעתם של רופאים, שזו עיקר מומחיותם".

ה' ניצחה אפוא במאבקה מול המוסד לביטוח לאומי ותביעתה התקבלה על ידי בית הדין לעבודה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא