הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הסוכן התגייס להעיד נגד המבוטח כדי שמנורה תייצג גם אותו

המשאית של אורן בן עזרא הייתה מעורבת בתאונת דרכים. המשאית הייתה מבוטחת בחברת הביטוח מנורה. אולם מנורה סירבה לכסות את נזקי התאונה.

איך אתה מעז להעלות בדעתך שנשלם משהו עבור התאונה, נזפו מסלקי התביעות במנורה, כאשר אתה יודע שהפוליסה בוטלה עוד לפני התאונה בגלל אי תשלום פרמיות.

כל טענותיו של בן עזרא כי אין לדברים שחר נפלו על אוזניים ערלות והוא נאלץ לפנות לעזרת בית משפט השלום באשקלון.

את הפוליסה רכשתי שלושה חודשים לפני התאונה באמצעות סוכן ביטוח של מנורה, העיד המבוטח בפני השופט עידו כפכפי.

במועד עשיית הביטוח מסרתי את פרטי כרטיס האשראי שלי לסוכן וכעבור שלושה שבועות מנורה שלחה אלי פוליסה. מאז לא שמעתי מהם דבר וחצי דבר. לא קיבלתי שום פניה בכתב או בעל פה על בעיה כלשהי בתשלום הפוליסה.

גם כשהודעתי לסוכן על התאונה, הוסיף המבוטח, הוא לא אמר לי שיש איזושהי בעיה עם הביטוח. הוא טיפל בתביעתי כאילו הפוליסה שרירה וקיימת. רק ארבעה חודשים לאחר התאונה קיבלתי ממנורה מכתב שנכתב לאחר התאונה ובו כתוב שהפוליסה בוטלה לפני התאונה.

אל מול עדות המבוטח הביאה מנורה את עדות סוכן הביטוח. התמונה שנחשפה בחקירתו הנגדית של הסוכן בפני השופט מטרידה. כדי לא לחטוא באי דיוקים נביא את הדברים בלשון השופט:

"לא ניתן לתת אמון בסוכן הביטוח או בטענתו כי כבר ביום התאונה, עת פנה המבוטח למסור הודעה על מקרה הביטוח, מסר לו כי יש בעיה עם הפוליסה".

"התרשמתי מעדותו של הסוכן כי בפועל התגייס לתמוך בגרסת מנורה כדי שתייצג גם אותו בהליך זה לאחר שסוכני הביטוח לא התגוננו במשך זמן רב".

"במהלך חקירתו הנגדית התרתי להשמיע לסוכן הקלטות של שיחות בינו לבין המבוטח... מהן משתמע כי סוכן הביטוח מסביר למבוטח, בזמן אמת לאחר התאונה כי חברת הביטוח מנסה להתנער מכיסוי ביטוחי בגלל שעשו טעות ולא ביטלו את הפוליסה בזמן".

"עוד עולה משיחותיו [של הסוכן עם המבוטח] בזמן אמת כי לא היה מודע כלל לטענת חברת הביטוח כי הפוליסה בוטלה מחמת אי תשלום".

"עוד אישר הסוכן כי קיים נוהג מסוים מול חברת הביטוח אשר לעיתים מוכנה להכיר בחבות למרות מחדל של סוכן וזאת כאשר גובה הנזק למבוטח הוא בסכום בו מוכנה חברת הביטוח לשאת כמעין טובה לסוכן".

בסופו של דיון, השופט כפכפי קבע כי "אין כל עדות לכך שמנורה שלחה למבוטח מכתבי ביטול ובוודאי שאין כל אישור בדבר מסירתם למבוטח... למעשה עולה כי המכתב היחיד שנשלח למבוטח הוא המכתב אשר הודיע כי הפוליסה כבר בוטלה וגם מכתב זה נערך ונשלח לאחר מקרה הביטוח".

בסופו של יום המבוטח זכה במגיע לו למרות עדות הסוכן נגדו. זאת קרה כי השופט כפכפי הוא מזן השופטים היושבים על כס השיפוט עם "לב שומע" כמאמר שלמה המלך. למרבה הצער לא רבים השופטים המבינים את גודל הקונפליקט של הסוכנים הנקרעים על דוכן העדים בין מסירותם ללקוחם לבין פרנסתם התלויה בחברת הביטוח.

ועוד שאלה מטרידה: מה היה קורה אילו היה נחשף בבית המשפט כי המבוטח היטיב בדרך זו או אחרת עם הסוכן כדי שזה יעיד לטובתו והעדות הייתה מתבררת כלא אמינה? נקל לשער. השופט היה שולל את כל זכויותיו של המבוטח, מכריז עליו רמאי ומחייבו בהוצאות לדוגמא.

הסלחנות כלפי בעלי דין שהעומדים בראשם מתגנדרים בחליפות שלושה חלקים היא זו שמעודדת את התופעה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא