הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הליך צירוף לקרן פנסיה

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15534

הליך צירוף לקרן פנסיה

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הלין הפונה על כך שקרן הפנסיה לא טיפלה בצירופו לקרן הפנסיה כראוי, לרבות לעניין גביית דמי ניהול מעבר למוסכם עם המשווק הפנסיוני מטעם הקרן, אי ניוד כספיו של הפונה מקרנות אחרות ואי ביטול הכיסוי הביטוחי לשארים, עליו ויתר במסגרת הצטרפותו לקרן, בשל היותו ללא שארים. בתגובה לפנייה, טענה הקרן כי טופס ההצטרפות אותו מילא לכאורה הפונה לא אותר, ושהוא צורף לקרן באמצעות מעסיקו.

לאחר בירור הפנייה, נמצא כי נתגלו כשלים בהעברת המידע בין המשווק הפנסיוני לגורם המטפל בקרן הפנסיה. כן נמצאו טפסים שמולאו על ידי הפונה והמשווק הפנסיוני אשר מסדירים את תנאי ההצטרפות של הפונה לקרן הפנסיה.

בעקבות כך, הורתה הרשות לקרן הפנסיה להחזיר לפונה את הסכומים שנגבו ביתר בגין דמי ניהול ועלות כיסוי ביטוחי לשארים, לבצע ניוד כספים מקרנות אחרות ולפצות את חשבון הפונה בגין פערי התשואות ודמי הניהול של הקרנות האחרות (ככל שהפער לטובתן) והכל ממועד הצטרפותו של הפונה לקרן ועד מועד סיום בירור הפניה.