הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח תמורת סיכון חיים

מדוע אנו מוכנים לשלם לחברות הביטוח במיטב כספנו עבור פוליסות ביטוח?

התשובה לשאלה זו ניתנה על ידי נשיא בית המשפט העליון לשעבר.

השופט מאיר שמגר, הסביר באחד מפסקי הדין שלו בפשטות: כדי להגן על עצמנו מפני הסיכון שבהתרחשות מקרה הביטוח.

אולם, למרבה הצער, לא זו גישת חברת הביטוח איילון.

לגישתה, כפי שנראה מייד, תפקידו של המבוטח מסתכם לא רק בתשלום פרמיות, אלא עליו גם לסכן את חייו עבור חברת הביטוח. רק אם יסכן את חייו, יזכה בכיסוי הנכסף.

במילים אחרות, אין די בפרמיות שמבוטחיה מוכנים לשלם לה, אלא עליהם לחרף את גופם ולשים נפשם בכפם כדי שחלילה לא תצטרך איילון לשלם דבר בתמורה לפרמיה שגבתה.

בפסק דין מאיר עיניים, דוחה השופט דאוד מאזן מבית משפט השלום בקריות את עמדת חברת איילון.

פסק הדין עסק בתביעתה של חברת איגלו טקסטיל מאיילון לשלם תגמולי ביטוח בגין אירוע פריצה.

איילון סירבה לשלם את תגמולי הביטוח בנימוק שתנאי המיגון הופר.

אנו דרשנו, ציטטה איילון מהפוליסה שלה, כי "בכל פעולת מערכת האזעקה על המבוטח, נציגו ו/או מחזיק מפתחות מורשה, להגיע לבדיקה פנימית לשלילת חדירה ממקום מוסתר, חלון עורפי".

איגלו טקסטיל ניסתה להסביר כי הבדיקה הפנימית לא קוימה משום שבעבר היו אזעקות שווא ממערכת האזעקה ומשום הדיווח שהתקבל ממוקד חברת האזעקה לפיו הסייר מטעמה ביקר במקום ומצא שהכל תקין.

זה לא עזר.

הדרישה לבדיקה פנימית לא קוימה, עמדה איילון על סירובה.

בפסק דין מקיף דוחה השופט דאוד מאזן את עמדת איילון מתשעה נימוקים שונים המפורטים בהרחבה בפסק דין חשוב זה.

לעניות דעתנו, מבין נימוקי פסק הדין, החשוב ביותר הוא זה שעצם הדרישה לבדיקה פנימית הינה דרישה בלתי סבירה.

כך בלשון בית המשפט:

"הדרישה להיכנס לבית העסק כדי לשלול, בעת אירוע פריצה, כל חדירה לבית העסק, נראית לי דרישה שיש בה כדי לגרום לסיכון בחיי אדם, בנסיבות מסויימות, העלולות להביא לסיכון מיותר בחיי אדם, משכך הינה דרישה בלתי סבירה".

"החיוב של נציג המבוטחת לנקוט בפעולה אקטיבית של שלילת החדירה, דבר המחייב כניסה לבית העסק ואף לפעמים התקלות בפורצים, בשעת המעשה או בסמוך לה, זה נראה לי חורג מגדר הסביר".

אשר על כן מוצא השופט לחייב את איילון לשלם למבוטחת את נזקי הפריצה בסך של כמעט 300,000 ש"ח, בתוספת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 40,000 ש"ח בצרוף מע"מ.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא