הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

זכות להמשכיות בפוליסה קבוצתית

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

זכות להמשכיות בפוליסה קבוצתית


בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלוננה מבוטחת כי עם סיום עבודתה אצל המעסיק, חברת הביטוח לא אפשרה לה לממש את זכות ההמשכיות. לכן, המתלוננת אינה יכולה לממש את זכותה לרכוש פוליסת פרט אשר דומה בתנאיה לפוליסה הקבוצתית בה הייתה מבוטחת דרך המעסיק. לטענת הפונה, כשביקשה לממש את זכות ההמשכיות, חברת הביטוח טענה בפניה כי היא כלל אינה מבוטחת בביטוח הקבוצתי ורק לאחר שהוכיחה
באמצעות תלושי השכר כי שילמה מדי חודש תשלום לביטוח בריאות, החברה הכירה בכך שלמבוטחת הייתה פוליסת בריאות ואפשרה לה להצטרף לפוליסת פרט. הרשות הורתה לחברת הביטוח לצרף את המבוטחת לפוליסה חדשה הכוללת תנאים מיטיבים מבחינת הכיסוי הביטוחי כיוון שבמסגרת בירור הפניה, מצאה הרשות כי צירופה של המבוטחת לפוליסה הפרטית התעכב בשל התנהלות חברת הביטוח.