הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גילוי נאות בעת צירוף לביטוח

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910


גילוי נאות בעת צירוף לביטוח


בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן פונה כי נדחתה תביעתו בגין אובדן כושר עבודה, אחרי ניתוח בכתף, על ידי חברת הביטוח. לטענת הפונה, לאחר שהצטרף לפוליסת הביטוח בהסדר מיוחד הקיים אצל מעסיקו, הציע לו הסוכן צירוף להסדר הביטוח ללא מילוי הצהרת בריאות וללא החרגה של מצב רפואי קודם. הפונה טען כי חברת הביטוח דחתה את התביעה מאחר וזו נובעת ממצב רפואי קודם, עוד טען כי לעמדת חברת הביטוח
אין בהסדר המיטיב של המעסיק כדי למנוע ממנה להסתמך על תקנות מצב רפואי. בעקבות בירור הפנייה, עלה כי סוכן הביטוח לא ציין בפני הפונה כי בשנה הראשונה ניתן יהיה לדחות תביעות על בסיס מצב רפואי קודם. הרשות הורתה לחברת הביטוח לשלם לפונה את מלוא תביעתו כיוון שלא היה גילוי נאות
טרם הצטרפותו לביטוח.