הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

דחיית תביעת צד ג' בשל היעדר רישיון נהיגה בתוקף בניגוד להוראות הדין

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון


י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

דחיית תביעת צד ג' בשל היעדר רישיון נהיגה בתוקף בניגוד להוראות הדין


בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן הפונה כי חברת הביטוח דחתה את תביעת צד ג' שהגיש. החברה טענה כי דחתה את תביעתו מאחר ונהג הרכב הפוגע נהג ללא רישיון בתוקף, חברת הביטוח ביססה את דחיית התביעה על סמך תדפיס של רשות הרישוי. הפונה טען כי הנהג הציג בפניו מסמכים לפיהם רישיונו עדיין בתוקף. במסגרת בירור הפנייה, הודיעה הרשות לחברה כי בהתאם לפסיקה, חברת הביטוח נדרשת להוכיח שהנהג ידע שרישיונו נשלל, ולא ניתן להסתמך רק על תדפיס רשות הרישוי. לאחר בירור הפנייה, החברה הודיעה כי תשלם את תביעת צד ג' כיוון שהיא לא ערכה בדיקות כדי לבחון האם הפונה ידע על היעדר רישיון בתוקף. בנוסף, הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם לפונה גם את ההוצאות שנגרמו לו עקב דחיית התביעה ולמנוע הישנות מקרים מעין אלו.