הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גילוי שינוי בפרמיה בעת מכירת ביטוח בריאות

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון


י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

גילוי שינוי בפרמיה בעת מכירת ביטוח בריאות


בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן מבוטח בביטוח בריאות כי הפרמיה בביטוח משתנה לאורך השנים, למרות שבזמן ההצטרפות לביטוח לא צוין בפניו כי הפרמיה תתייקר. לטענת חברת הביטוח, בפוליסת הביטוח שנשלחה למבוטח לאחר הצטרפותו הוצגה בפניו טבלת הפרמיות ועלות הפרמיה לאורך שנות הביטוח. הרשות קבעה כי במהלך שיחת המכירה הטלפונית, החברה ציינה רק את הפרמיה ההתחלתית, ולא פרטה כי הפרמיה צפויה להתייקר לאורך השנים. בנוסף, חברת הביטוח לא ציינה בפניו כי ההנחה שניתנה לו צפויה להתבטל לאחר מספר שנים. הרשות קבעה כי הליך הצירוף היה לקוי, ולא די לשלוח טבלת פרמיות מפורטת בפוליסת הביטוח שנשלחת למבוטח לאחר הצירוף. בהתאם לעמדת הרשות, נקבע כי פרמיית הביטוח לא תתייקר, וכי המבוטח יתבקש לשלם לאורך תקופת הביטוח רק את הפרמיה שהוצגה בפניו בשיחת הצירוף.