הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גביית דמי ניהול בניגוד להסכם מיטיב

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון


י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910


גביית דמי ניהול בניגוד להסכם מיטיב


בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן עמית בקרן פנסיה כי לא קיבל הנחה בדמי ניהול לה הוא זכאי, לטענתו, מתוקף עבודתו אצל המעסיק. בעקבות פנייתו החליטה החברה לתת החזר רטרואקטיבי של דמי הניהול לשנה אחת ואף דרשה ממנו לחתום על כתב וויתור והצהרה כי אין לו טענות נוספות בעניין זה מול החברה. הפונה סרב לחתום והפנה תלונה בעניין לרשות שוק ההון. בבירור הפנייה שנערך מול החברה עלה כי
קיימים הסכמי דמי ניהול משנת 2011 בין המעסיק וקרן הפנסיה וכי אכן לפונה לא ניתנו ההטבות להן היה זכאי על פי ההסכמים. הרשות הורתה לחברה לתת לעובד את ההטבות להן הוא זכאי, העובד קיבל החזר רטרואקטיבי של הטבת דמי הניהול הכוללת הפרשי תשואה בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק ובנוסף, לא חתם על כל מסמך הפוטר את החברה מאחריות כלפיו.