Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

בניו של אברהם

בשני פסוקים קצרים בספר בראשית מתואר טקס הבאתו לקבורה של אברהם אבינו:

"וַיִּגְוַע וַיָּמָת אַבְרָהָם בְּשֵׂיבָה טוֹבָה זָקֵן וְשָׂבֵעַ וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו. וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה..." (בראשית פרק כה פסוקים ח' ו- ט').

הנה, למרות היריבות המרה בין אימהותיהם, הגירוש האכזר אל המדבר, מאבקי הירושה, השכילו ישמעאל ויצחק, להבין להבין כי בסופו של דבר אחים הם.

וכשאביהם נאסף אל עמו, שני האחים שמים מאחור את העבר הכואב ובאהבה משותפת לאביהם, מקיימים את מצוותו, לטמון אותו בחלקת הקבר שרכש מבעוד מועד.

והלוואי שגם אנחנו, צאצאיהם, נשכיל בימים קשים אלה לסיים את הסכסוך העקוב מדם, הנמשך יותר מדי שנים וליצור בצוותא עתיד טוב יותר עבורנו ועבור הדורות הבאים. כי בסופו של דבר, כולנו צאצאי אברהם.

חג חרות שמח ורמדאן כרים,

חיים קליר וצוות המשרד