הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביהמ"ש: כמו שדרעי מונה לשר, כך מותר למנות עבריין למומחה בימ"ש

אורחת נפגעה במהלך שהותה במלון שורש ונותרה נכה. בין מבטחת המלון, ביטוח חקלאי, לבין הנפגעת, התעוררה מחלוקת לגבי שיעור נכותה. המחלוקת הונחה על שולחנו של השופט יוסי ברכיה, מבית משפט השלום בהרצליה.

כנהוג בתחום זה, לצורך ההכרעה במחלוקת, מינה השופט ברכיה מומחה רפואי מטעם בית המשפט. המומחה שמונה: האורתופד ד"ר דוד אדיבי.

הנפגעת הזדעזעה מהמינוי. ד"ר אדיבי הוא עבריין מורשע. בתקופת כהונתו כפוסק בוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי, קיבל ד"ר אדיבי מעטפות כסף כדי להיטיב עם המשלמים בוועדות בהן כיהן. על מעשים אלה הורשע בשנת 2010 בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובהפרת אמונים. הוא נידון למאסר ואף הוטל עליו קלון.

כארבע עשרה שנה קודם לכן, הורשע ד"ר אדיבי בעבירות הטרדה מינית של חיילות שנבדקו על ידו כרופא במילואים.

הנפגעת מיהרה להגיש בנימוקים אלה, בקשה לפסול את ד"ר אדיבי עוד בטרם יגיש את חוות דעתו.

עבירות המרמה של ד"ר אדיבי, הדגישה הנפגעת בפני השופט ברכיה, בוצעו בכובעו כמומחה רפואי החורץ גורלות נכים. מדובר בליבת עיסוק הזהה לעיסוקו כמומחה מטעם בית המשפט.

מה עמדתכם, שאל השופט ברכיה את נציגי הביטוח החקלאי. אנחנו משאירים את העניין לשיקול דעתך, השיבו, ובלבד שד"ר אדיבי ישיב לנו את השכר ששולם לו, אם ייפסל.

השופט ברכיה שאל גם לדעתו של ד"ר דוד אדיבי עצמו. ההיסטוריה מלמדת, השיב ד"ר אדיבי, כי אישי ציבור שהורשעו בעבירות פליליות, ואף עם קלון, חזרו לשמש כשרים. לדוגמא: חיים רמון הורשע בעבירה פלילית (ללא קלון) ולאחר ריצוי עונשו, חזר ושימש כמשנה לראש הממשלה. אריה דרעי חזר עם תום תקופת הקלון להיות שר הפנים, אפילו באותו משרד בו התבצעו העבירות שבגינן הורשע.

אכן צודק ד"ר אדיבי, קבע השופט ברכיה, הדין מאפשר לשר שהורשע בפלילים לחזור בתום תקופת הקלון לתפקיד בו ביצע את העבירות, ולשר שהורשע ללא קלון לשוב למשרת שר מיד לאחר ריצוי עונשו. קל וחומר שניתן למנות עבריין למומחה בית משפט לאחר חלוף שנים כה רבות מעת הרשעתו והטלת קלון עליו.

מעבר לכך, קבע השופט ברכיה, מידת הדין מוצתה עם המומחה. הוא הורשע בהליך פלילי ונגזר עליו מאסר בפועל. הוא הורשע גם בהליך משמעתי של עובדי המדינה, ננזף, פוטר מעבודתו ונפסל לצמיתות משירות המדינה. גם שר הבריאות התלה את רישיונו הרפואי לשלושה חודשים.

כאשר מידת הדין מוצתה, הגיע העת להפעיל את מידת הרחמים, המשיך השופט והרצה את השקפתו בסוגיה: אל להם לבני אדם לקפוץ את ליבם בפני החוטאים ששבים בתשובה. חברה שמתנהלת רק על פי מידת הדין ללא מידת הרחמים עלולה להתפרק. חברה בעלת חוסן וחמלה צריכה למחול לפשוטי העם כמו גם לבעלי תפקידים ציבוריים בכירים שסרחו והורשעו בפלילים.

יש לזכור, ציין השופט ברכיה, כי ד"ר אדיבי נותן חוות דעת לבית המשפט. "בהיררכיה השלטונית תפקידו הוא במדרג הנמוך. גם אין כל הוראת חוק המונעת מהמומחה לתת חוות דעת לבית המשפט".

בסופו של יום, אישרר השופט יוסי ברכיה את מינויו של ד"ר דוד אדיבי כמומחה מטעם בית המשפט.

עם כל הכבוד לשופט ברכיה, תפקידו של מומחה בית המשפט בהיררכיה השלטונית אינו "במדרג הנמוך", כלשונו. מומחה בית המשפט משמש לשופט "אורים ותומים" בתחום הרפואה ו"ידם הארוכה" של השופטים היושבים בדין. כך מתייחסים אליו השופטים שוב שוב. בכך חורץ מומחה בית המשפט גורלות של נכים וחולים. לא פחות מהשופט ויותר מכל שר, הוא צריך להיות צח כשלג ללא כל עבר פלילי.

בפרשת ליאת ועקנין, אישרו כל הערכאות, מהשלום ועד העליון, פסילת מומחה רפואי שהורשע בעבירה של מעשה מגונה בסייעת במרפאתו. מעשים אלה, קבעו השופטים, מטילים צל על הערכותיו ושיקול דעתו של המומחה באופן שלא מאפשר לבית המשפט להשתמש בו כ"ידו הארוכה". השופטים ראו בהרשעה זו "אינדיקציה לחוסר מהימנותו" של המומחה. זאת על אף שלא מדובר בעבירה שקשורה בקשר הדוק לתפקודו של הרופא כמומחה מטעם בית המשפט.

במקרה שלנו, הרשעת ד"ר אדיבי במרמה מצויה בליבת עיסוקו כמומחה בית משפט.

בכל פעם מחדש מאכזב לגלות שהשיקול המרכזי המנחה את שופטינו במינוי מומחים הוא לא אמון ציבור המתדיינים בהם, אלא כבודם ופרנסתם של המומחים. האם ראוי לכפות על המתדיינים מומחים שסרחו במרמה ובהטרדות מיניות? האם חסרים מומחים אורתופדיים שאינם עבריינים מורשעים? לאלוהים פתרונים איך פתאום "זמנו היקר" של בית המשפט כבר לא כל כך יקר והוא מוכן להשקיע בכתיבת החלטה ארוכה ומנומקת לעילא ולעילא כדי להגיע לתוצאה שראוי למנות מומחים עבריינים.


ההחלטה המלאה
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: ההחלטה המלאה