הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הראל לאם שכולה: ביטחתי את בנך ב-200 אלף דולר. התכוונתי ל- 20 אלף.

בנה של ת' קיפח את חייו בתאונת אופנוע בחו"ל. בטרם יציאתו מהארץ, רכש הבן בסניף ממסי ביטוח נסיעות לחו"ל של חברת שירביט (כיום הראל). ת' פנתה אל הראל וביקשה את סכום הביטוח הרשום בפוליסה: 200,000 דולר למקרה מוות מתאונה.

במענה לפנייתה נשלחה אליה המחאה על סך 20,000 דולר.

כל פניותיה אל הראל כי תכבד את הפוליסה שלה ותשלם את מלוא סכום הביטוח, נענו בשלילה. ת' נאלצה לפנות לעזרת בית משפט השלום בתל אביב.

השופט משה תדמור-ברנשטיין עיין בפוליסה וראה כי כתוב בה ברחל בתך הקטנה: סכום הביטוח למקרה מוות מתאונה: 200,000 דולר.

למה אתם לא מכבדים את מה שרשמתם בפוליסה שלכם, שאל השופט את נציג הראל.

בפוליסה שלנו נפלה טעות, השיב נציג הראל. התכוונו לרשום בה 20,000 דולר אך יצא לנו 200,000 דולר.

מתי עליתם על הטעות, שאל השופט. שלושה שבועות לאחר שהתחלנו לשווק את הפוליסה לציבור הרחב, השיב נציג הראל. בינתיים מכרנו אותה לאלפי אנשים. לרוע המזל גם למנוח.

האם לאחר שגיליתם את הטעות, הודעתם עליה למנוח ולכל אותם אלפים שרכשו בינתיים את הפוליסה, הקשה השופט. לא, הודה נציג הראל ולא טרח לתת כל הסבר.

הסתרת הטעות מהמבוטחים שרכשו בינתיים את הפוליסה, לוקה ב"חוסר הגינות אלמנטרית", קבע השופט. בכך יצרה הראל מצג שווא מְכֻוָּן לפיו רוכשי הפוליסה זכאים לסמוך על כל מה שרשום בה. הסתרת הטעות גם מנעה ממבוטחי הראל את ההזדמנות לרכוש ביטוח בסכום הולם. שהרי כל סוכן ביטוח סביר שהמנוח היה פונה אליו היה מבהיר לו, כי סכום ביטוח של עשרים אלף דולר אין בו די.

נציג הראל לא טרח להביא לעדות את האדם שביצע את הטעות, גם לא את המפקח על הביטוח שאישר את הפוליסה עם הטעות. גם המנהל בהראל שהחליט לא להודיע למבוטחים כי סכום הביטוח הוקטן בתשעים אחוז לא התייצב. נציג הראל גם לא חשף את התעריף האקטוארי על פיו נגבו הפרמיות, כדי להוכיח כי בתעריף כזה אף חברת ביטוח לא הייתה מעניקה סכום ביטוח הגבוה מעשרים אלף דולר.

לעומת זאת, אילץ נציג הראל את אמו של המנוח לעמוד על דוכן העדים וחקר אותה בחקירה נגדית כאילו מדובר בנוכלת. באסונה נאלצה האם להתמודד עם האשמותיו המופרכות לפיהן היא "לקוחה מתוחכמת" שעשתה סקר בשוק הביטוח. לכן, כשבנה הפקיד בידיה את הפוליסה, בוודאי הבחינה בטעות שנפלה בפוליסה, שכן בפרמיה ששולמה לא ניתן להשיג סכום ביטוח של 200,000 דולר. השופט דחה האשמה זו מכל וכל.

בדיון התברר כי את ביטוחי הראל הנמכרים בממסי מוכרת פקידה ללא רישיון סוכן. אין בכך כל משמעות, טען נציג הראל. גם טענה זו דחה השופט. סוכן ביטוח סביר, היה מפנה את תשומת לב המנוח שפוליסת ביטוח חו"ל של הראל, אינה מספקת מענה לסיכונים הכרוכים בטיול מוצ'ילרים.

בסופם של הדיונים, על פני 26 עמודי פסק דין, קבע השופט משה תדמור-ברנשטיין, כי הראל ביצעה כלפי מבוטחיה ובכללם המנוח, מצג שווא שתחילתו ברשלנות וסופו במתכוון. הראל הטעתה את לקוחותיה להאמין שסכום הביטוח למקרה מוות הוא אכן מאתיים אלף דולר. לפיכך, חייב השופט את הראל לשלם סכום זה לאמו של המבוטח, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 150,930 שקל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא