הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

האם חברת הביטוח חייבת לכבד את הבטחות שמאי ההסדר שלה?

רכבם של אורלי ואילן נפגע בתאונת דרכים. הרכב היה מבוטח בחברת הביטוח כלל. סוכן ביטוח של כלל הנחה אותם לבחור שמאי מתוך רשימה שמאי ההסדר בכלל. השמאי הודיע להם כי הרכב עבר פגיעת שלדה והעריך את שווי הנזק ביותר מ- 50 אחוז משווי הרכב. אם יסכימו להעביר את בעלותם ברכב לכלל, השמאי יכריז על הרכב כעל "אובדן גמור להלכה" וכלל תשלם את מלוא שווי הרכב כפי שנקבע בדו"ח השמאי.

המבוטחים הסכימו, חתמו על מסמך העברת בעלות והמתינו בסבלנות לקבלת המחאת כלל על מלוא הערכת השמאי. לתדהמתם, כלל העבירה להם 10,395 שקל פחות משווי הרכב שנקבע בדו"ח השמאי.

המבוטחים החלו לחפש רכב אחר. במהלך החיפוש גילו באתר יד 2 כי רכבם מוצע למכירה, על ידי זכיין כלל, במחיר הגבוה ב- 45% מהתשלום שכלל שילמה להם עבור הרכב. המבוטחים פנו לאותו זכיין. הזכיין התחייב בפניהם (בניגוד למה שנקבע בדו"ח השמאי) כי הרכב לא עבר פגיעה בשלדה. לאחר מיקוח, הצליחו לרכוש את רכבם בחזרה, במחיר הגבוה ב- 25% מהסכום ששולם להם על ידי כלל.

המבוטחים חשו כי חברת כלל פעלה בחוסר תום לב והציגה בפניהם מצג שווא. הם הגישו לבית המשפט לתביעות קטנות, תביעה על ההפרש בין המחיר ששילמו לזכיין לבין הסכום ששילמה להם כלל. התביעה הונחה על שולחנו של שופט בית משפט השלום בהרצליה, עידו רוזין.

השופט רוזין קבע כי כלל הטעתה את המבוטחים באמצעות השמאי, שהוא שמאי מטעמה והא ראיה שגם שכרו משולם על ידה. כאשר המבוטחים חתמו על מסמך העברת הבעלות, הם הסתמכו על קבלת הסכום שהוצע להם על ידי השמאי. לכן, גם אם השמאי מטעם כלל התרשל בקביעת שווי הרכב, היה על כלל לשלם למבוטחים את הסכום שנקבע בדו"ח השמאי במדויק.

בסופו של דיון, פסק השופט עידו רוזין כי על כלל לשלם למבוטחים את מה שקיזזה משווי הרכב בדו"ח השמאי. את התביעה לסכום הנוסף שהמבוטחים נאלצו לשלם לרכישת הרכב חזרה, דחה השופט.

כלל הרגישה שנעשה לה עוול והחליטה לפנות לבית המשפט המחוזי בתל אביב לתיקון העוול.

הבקשה הונחה בפני השופטת אביגיל כהן. נקדים ונאמר כי מי שיעיין בפסקי הדין של השופטת אביגיל כהן יגלה כי הסיכוי שמבוטח יזכה אצלה בדין, הוא נמוך בהרבה מהסיכוי לזכות בפיס.

השופטת אביגיל כהן, היא מזן השופטים הסבורים שאין זה מתפקיד שופטי ישראל להגן על האדם הפשוט מפני כוחם ושרירות לבם של התאגידים הגדולים, אלא להיפך. בקיצור, השופטת אביגיל כהן מצאה פסול בכך שהשופט רוזין חייב את כלל לשלם למבוטחים את מה שהשמאי הבטיח להם עבור וויתור על בעלותם ברכב. זאת למרות, שוויתור זה איפשר לכלל לקבל בשוק מחיר גבוה בהרבה ממה ששילמה למבוטחים. הנה במילותיה: "קביעות לפיהן אם שמאי של חברת ביטוח מתרשל באופן מקצועי, אזי החברה צריכה לפצות את המבוטח, הן קביעות שמעוררות בעייתיות".

עם זאת, הודתה השופטת כהן כי ערכאת הערעור מתערבת בפסקי הדין של בתי המשפט לתביעות קטנות רק במקרים חריגים, של עוול קשה, או כשמתעוררת שאלה משפטית בדרגת חשיבות גבוהה. בוודאי לא כשמדובר בסכום כה פעוט (פחות מ-11,000 שקל).

בסופו של יום, "לא בלי התלבטות" כלשונה, נאלצה השופטת כהן להותיר את פסק דינו של השופט רוזין על כנו, אולם תוך תיקון "העוול" שנגרם לכלל: "אני קובעת מפורשות כי פסק הדין של השופט עידו רוזין, אינו אמור להוות תקדים למקרים אחרים ולנסיבות אחרות".

ואני ברשות הקוראים, מבקש להזכיר לשופטת כהן מושכלות יסוד.

ראשית, על פי סעיף 23(א) לחוק חוזה הביטוח, החובה לברר מה מגיע למבוטח, מוטלת על חברת הביטוח. אכן מותר לחברת הביטוח לברר את חבותה באמצעות קבלנים עצמאיים, שמאים, רופאים וכיוצא באלה מומחים. אולם היא אחראית לרשלנותם של קבלנים עצמאיים אלה. כך קובע במפורש סעיף 15 (4) לפקודת הנזיקין.

בנוסף, על פי דיני הביטוח, השמאי בהחלט מחייב את חברת הביטוח, בכל הנוגע לקביעותיו בתחום הערכת הנזק. אכן, יכולה חברת הביטוח לערער על דו"ח שמאי שבהסדר בפני שמאי מכריע אולם עליה לעשות זאת תוך יום אחד. אם היא לא מערערת, היא חייבת לשלם את שווי הרכב לפי הרשום בדו"ח השמאי. כך במפורש קובע סעיף 8 (י') (2) להנחיות המפקח על הביטוח בחוזר בירור ויישוב תביעות, המהוות על פי פסיקת העליון דין מחייב. במקרה זה, כלל לא ערערה על חוות דעת השמאי, אלא עשתה דין לעצמה ושילמה פחות. על השופטת כהן, כשופטת מחוזית נכבדה, היה לגנות התנהלות זו של חברת הביטוח ולא לראות בה עוול שנעשה כלפיה.

לא זו אף זו, בישראל רק פסק דינו של בית המשפט העליון מהווה תקדים מחייב. פסקי הדין של שאר הערכאות, כוחם בהגיונם. לכן בהחלט יהיה זה לגיטימי אם שופט אחר, יעדיף את פסק דינו של השופט עידו רוזין על פני פסק דינה של השופטת אביגיל כהן. זאת למרות שהשופטת כהן מכהנת במחוזי והשופט רוזין בשלום.

לבסוף, השופטת אביגיל כהן מתעלמת מהתלות הכלכלית של שמאי ההסדר בחברת הביטוח. מעבר לכך ששכרו משולם על ידי חברת הביטוח, גורלו הכלכלי, אם להיכנס, להישאר, או לצאת מרשימת שמאי ההסדר, נחרץ על ידי חברת הביטוח ולא על ידי המבוטחים. כך לדוגמא, העיד אחד משמאי ההסדר בתיק אחר, כאשר הסביר מדוע הפחית את שומת הרכב בהוראת חברת הביטוח: "בגלל שאנחנו נותנים שירות לחברת הביטוח אנחנו באיזה שהוא מקום עובדים אתם בחבילה". לא בכדי, לאחר ששמע את קלטת השיחה, קבע השופט יאיר דלוגין כי "לא נותר כל זכר ממשי מהעצמאות והאובייקטיביות שאמורות לאפיין את שמאי החוץ".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא