הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עמישראל פראייר. משלם פרמיה לפי מחירון מלא, מקבל פיצוי לפי מחירון מופחת

רפי רכש מאזדה 3 במיטב כספו וביטח אותו, כפי שנהג בעבר, בחברת ביטוח ישיר. איתרע מזלו והרכב נגנב. האם נאמנותו כלקוח מתמיד תעמוד לזכותו, או שמא תפעל נגדו? מיד נראה.

רפי דיווח לביטוח ישיר על הגניבה והמתין לתשלום. לתדהמתו, התשלום שקיבל היה נמוך משמעותית משווי הרכב הנקוב במחירון לוי יצחק.

כועס ומבולבל, פנה רפי לבית משפט השלום בירושלים. למה לא שילמתם למבוטח את שווי הרכב הנקוב במחירון לוי יצחק, שאלה השופטת עדי בר-טל את נציג ביטוח ישיר, הרי זה המחירון שמחייב אתכם לפי הרשום בפוליסה.

שווי הרכב הנקוב במחירון לוי יצחק, הסביר נציג ביטוח ישיר לשופטת, מתייחס לרכב לפני הפחתת המשתנים המיוחדים הקיימים ברכב, כמו עבר תאונתי, קילומטראז' גבוה ועוד. אנחנו שילמנו לרפי את מחיר המחירון פחות המשתנים המיוחדים ברכבו. אלמלא היינו מפחיתים משתנים אלה, היה המבוטח מתעשר על חשבוננו בקבלת פיצוי גבוה משמעותית משווי הרכב האמתי.

אבל הפרמיה ששילמתי, נקבעה לפי המחירון המלא ולא לפי המחירון המופחת, מחה רפי. הא ראיה שבעת שיחת המכירה, נציגת ביטוח ישיר לא שאלה אם קיימים ברכבי משתנים המפחיתים משוויו.

אכן, זהו אחד האבסורדים בענף ביטוח הרכב. תאגידי הביטוח גובים פרמיה לפי מחיר הרכב הנקוב במחירון לוי יצחק, אבל בעת התשלום עבור גניבה, או כל אובדן גמור, הם מפחיתים משמעותית ממחיר המחירון המלא. במקום לשרש את התופעה, אישר המפקח על הביטוח לתאגידי הביטוח לנהוג כך והסתפק בהוראה שיודיעו מראש למבוטח, "בשלב הצעת הביטוח", כי כך הם נוהגים (חוזר המפקח מספר 2000/12). למרבה הצער, גם בתי המשפט נתנו הכשר להתנהלות מקוממת זו. הנה כלשון השופטת ד"ר דרורה פלפל מבית המשפט המחוזי בתל אביב: "האדם הסביר וההגון, לא יצפה לקבל מעבר לשוויו האמתי של רכבו, גם אם שילם פרמיה עבור שווי רכב הגבוה מזה של רכבו".

אלא שמסתבר כי ביטוח ישיר לא קיימה אפילו את המינימום שדרש המפקח על הביטוח מחברות הביטוח. השופטת עדי בר-טל הקשיבה לתמלילי שיחות המכירה וקבעה כי רפי צודק. באף אחת משיחות הטלפון שהתקיימו, לא נאמר למבוטח כי בעת גניבה יופחתו מתגמולי הביטוח משתנים מיוחדים כלשהם.

לטענה זו השיב נציג ביטוח ישיר, כי לאחר שיחת המכירה ואף במהלכה, נשלחו אל המבוטח דף פרטי הביטוח והפוליסה. אילו היה המבוטח מעיין בהם היה מגלה כי בעת גניבה יקבל פחות ממחיר המחירון, למרות ששילם פרמיה לפי מחיר המחירון המלא.

חוזר המפקח, הזכירה השופטת בר-טל לנציג ביטוח ישיר, מחייב אתכם למסור למבוטח כבר "בשלב הצעת הביטוח" פירוט מלא של המשתנים המיוחדים העלולים להפחית משווי הרכב. במקרה של מכירת ביטוח בטלפון, "שלב הצעת הביטוח" הוא שיחת המכירה הטלפונית במהלכה מצטרף המבוטח לביטוח. העובדה שהמבוטח קיבל לידיו את מפרט הביטוח והפוליסה, אינה משנה את התמונה. חוזר המפקח קובע במפורש שחברת הביטוח חייבת לציין את המשתנים המפחיתים, גם במהלך שיחת המכירה הטלפונית וגם בפוליסה ובמפרט הביטוח.

רפי הוא לקוח חוזר שלנו, זה לא הביטוח הראשון שעשה אצלנו, ניסה נציג ביטוח ישיר לגייס את נאמנותו של רפי לביטוח ישיר כטיעון נגדו. לא מסרנו לרפי את המידע על המשתנים המיוחדים. הסתמכנו על כך שהוא מודע להם מהפעמים הקודמות בהן רכש או חידש ביטוחים אצלנו.

אין הבדל בין חידוש ביטוח לרכישת ביטוח חדש, השיבה השופטת. בשני המקרים אתם מנפיקים למבוטח פוליסה חדשה. מה גם שבשיחת הטלפון לחידוש הפוליסה, חזרה הנציגה שלכם על עיקרי הביטוח ופירטה את אמצעי המיגון, הבטיחות, זהות הנהגים ועוד. כפי שפירטה כיסויים ותנאים אלה, כך היה עליה גם לפרט את המשתנים המיוחדים המפחיתים את שווי הרכב בעת גניבה.

לאחר שדחתה את טענות ביטוח ישיר, קיבלה השופטת עדי בר-טל את התביעה וקבעה כי ביטוח ישיר הפרה את חוזר המפקח ועליה להשלים למבוטח את מחיר המחירון המלא ללא המשתנים המפחיתים משווי הרכב.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא