הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

המבוטח רכש ביטוח להגנה משפטית. אך כשנזקק לביטוח מגדל סירבה לשלם

דוד היה מעורב בתאונת דרכים. נפצעו בה נהג הרכב השני וגם דוד עצמו.

דוד הואשם בבית המשפט לתעבורה, בנהיגה בקלות ראש, ברשלנות ובמהירות בלתי סבירה ביחס לתנאי הדרך. כדי להגן על עצמו, שכר עורך דין ושילם לו 10,000 שקל.

לאחר סיום ההליך המשפטי, פנה דוד אל מגדל, חברת ביטוח המקיף שלו, וביקש לקבל את החזר שכר עורך דינו. מגדל סירבה לשלם. מדוע, שאל דוד, הרי הביטוח המקיף שקניתי מכם כולל כיסוי להגנה משפטית בקשר לתאונות דרכים, עד לסכום של 35,000 שקל.

זה נכון, הודה מסלק התביעות במגדל, אולם הכיסוי מוגבל רק לעורך דין שמגדל בוחרת בו ורק לתעריף המינימלי הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין, 2,019 שקל במקרה שלך. לא לשכר המופרז, 10,000 שקל, שאתה שילמת לעורך הדין שאתה בחרת בו.

דוד קרא שוב ושוב את "רשימת הביטוח" שקיבל ממגדל כאשר רכש אצלה את הביטוח. הוא לא מצא שם מגבלות אלה. אתה צודק, הסביר מסלק התביעות, המגבלות לא רשומות ברשימת הביטוח. מסלק התביעות שלף פוליסה בת 62 עמודים עם מאות סעיפים והצביע על האותיות הקטנות של אחד מסעיפי פרק 4 לפוליסה. הנה אמר לדוד, כאן רשומות המגבלות. אך יש לי בשורה משמחת בשבילך, הודיע מסלק התביעות לדוד, מגדל החליטה לשלם לך, מנדבת לבה, "לפנים משורת הדין", את התעריף המינימלי של 2,019 שקל.

כאן ראוי לעשות אתנחתא ולהסביר, כי הזכות להגנה משפטית הוכרה על ידי בג"ץ כזכות יסוד חוקתית הנובעת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ומחוק לשכת עורכי הדין. אלא שהזכות להגנה משפטית היא בעלת ערך רק למי שיש כסף לממן את ההגנה המשפטית. לכן, מותר ואף רצוי לעודד את האפשרות לבטח את היכולת לממן הגנה משפטית.

אולם אליה וקוץ בה, כמו במקרה של דוד, חברות הביטוח מערימות קשיים על מימוש ביטוח זה. הן מתחמקות מתשלום באמצעות מגבלות הרשומות באותיות הקטנות של הפוליסה והמרוקנות את הביטוח החשוב הזה מתוכן. יש גם מקרים בהם חברות הביטוח דוחות תביעות למימון הגנה משפטית בטענות שאינן מופיעות אפילו באותיות הקטנות של הפוליסה. כך למשל, הן טוענות, שביטוח למימון הגנה משפטית אינו מוסרי, אלא בתנאי שהמבוטח יצא זכאי. הן דורשות שהמבוטח יממן בעצמו את ההגנה המשפטית ורק אם יצא זכאי, חברת הביטוח תשלם לו. אלא שמבוטחים רבים רכשו את הביטוח להגנה משפטית משום שהם אינם מסוגלים לממן את ההגנה המשפטית. לכן מבחינתם, ביטוח זה מתברר כחסר ערך.

נחזור אל דוד. הוא לא השלים עם התשלום הזעום של "לפנים משורת הדין". הוא הגיש תביעה נגד מגדל בבית המשפט לתביעות קטנות במעלה אדומים. התביעה הונחה על שולחנו של השופט אמיר דהאן.

השופט דהאן עיין ברשימת הביטוח. גם הוא לא מצא שם את המגבלות שמגדל מתבססת עליהן. כעת עבר אל הפוליסה וגילה כי בפרק 4 (שבו רשומות מגבלות הכיסוי להגנה משפטית) רשום במפורש כי "פרק 4 יהיה בתוקף, אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הביטוח". השופט חזר לרשימת הביטוח ולא מצא כי מצוין שם שפרק 4 הוא בתוקף. לאור זאת, קבע השופט, המגבלות שבפרק 4 אינן תקפות לגבי דוד. אדם הנמצא בסיכון של הליך משפטי לאחר תאונת דרכים, הבהיר השופט, אמור להבין מרשימת הביטוח שנמצאת ברכב, מה עליו לעשות ולמי עליו לפנות. הרשימה שהייתה ברכבו של דוד, אינה מזכירה את פרק 4 ולפיכך לא מחילה אותו ומתירה לכל מבוטח לשכור עורך דין על פי הבנתו ובלבד ששכר טרחתו לא יעלה על 35,000 שקל.

השופט הוסיף כי חוק חוזה הביטוח מחייב את חברות הביטוח לנסח פוליסה באופן כזה שמגבלות הכיסוי יפורטו בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, כלומר ברשימת הביטוח עצמה. אחרת, לא יכולה חברת הביטוח להסתמך על המגבלות.

השופט דהאן הזכיר לנציג מגדל כי תכלית חוק חוזה הביטוח הייתה לחזק את מעמד המבוטח מול המבטחת. בהקשר זה ציטט השופט את מנסח החוק, פרופסור אורי ידין המנוח: "חוק חוזה הביטוח נמנה עם החוקים שבהם מדינת סעד באה לעזרת 'האיש הקטן'... מגמתו הכללית של החוק היא לשמור על המבוטח מפני כוחו העדיף של המבטח ובפני הפעלה וניצול של עמדתו העדיפה".

לסיכום, השופט אמיר דהאן דחה את טענות מגדל כי דוד היה חייב לפנות אך ורק לעורך הדין שנבחר על ידי מגדל וכי הכיסוי מוגבל לתעריף המינימלי של כללי לשכת עורכי הדין.

דוד פעל לפי תנאי הפוליסה, פסק השופט, והורה למגדל להחזיר לו את מלוא השכר ששילם לעורך הדין שנבחר על ידו. השופט גם הורה למגדל לשלם לדוד את הוצאות המשפט וביטול זמנו בסך 750 שקלים. ספק אם סכום פעוט זה יניא את מגדל וחברות ביטוח אחרות מלהתחמק מתשלום הגנות משפטיות, אך אין ספק כי מדובר בפסק דין רגיש ומדויק בראיית האדם הפשוט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא