הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

רק המבוטח לא ידע

אלכס ביקוב ביטח את מכוניתו בחברת הביטוח שירביט.

כעבור חצי שנה החליף ביקוב את מכוניתו וביקש כי פוליסת הביטוח תוסב למכונית החדשה.

חודש לאחר מכן נגנבה המכונית.

כמה טוב שעשיתי ביטוח, חשב ביקוב בינו לבינו ופנה לשירביט לקבל את תגמולי הביטוח עבור המכונית שנגנבה.

לא מגיעים לך תגמולי ביטוח, הודיעו נציגי שירביט לביקוב.

על מה ולמה ביקש ביקוב לדעת.

כי לא התקנת את אמצעי המיגון שדרשתי בפוליסה, נימקו הנציגים.

ביקוב פתח את הפוליסה, חיפש וחיפש ולא מצא בה כל דרישה לאמצעי מיגון.

לאילו אמצעי מיגון אתם מתכוונים, ביקש ביקוב לדעת.

קודנית, הפטירו נציגי שירביט.

אבל בפוליסה שאני מחזיק אין דרישה לקודנית, השתומם ביקוב.

נכון, הסכימו נציגי שירביט. אבל כשהסבנו את הפוליסה מהמכונית הראשונה לשנייה, הוצאנו פוליסה חדשה והוספנו דרישה לקודנית.

לא קיבלתי כל פוליסה אחרת, לא ידעתי על הדרישה לקודנית והדבר גם לא נאמר לי על ידי סוכנות הביטוח, ניסה ביקוב לדבר על ליבם של נציגי שירביט.

זה לא עזר, נציגי שירביט נותרה בשלהם. ביקוב נאלץ לשים פעמיו לבית משפט השלום ברחובות.

השופטת שירלי דקל נוה, מזכירה לנציגי שירביט את חובת הגילוי והווידוא. חובה זו שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון, מטילה על חברת ביטוח לגלות למבוטח ולוודא את מודעותו לדרישות המיגון הנדרשות ממנו. כאשר מדובר בשינוי שמבקשת חברת הביטוח לערוך בדרישות המיגון כמו בענייננו, מדגישה השופטת, על חברת הביטוח חלה חובה מוגברת ועליה להקפיד ולוודא שהמבוטח יודע על השינוי ומסכים לו ועליה לוודא את ערנותו לכך שתוקף הפוליסה מותנה בקיום התנאי.

שירביט שמה את יהבה על עדותה של ג'ני עובדת סוכנות הביטוח. ג'ני העידה כי שלחה לביקוב את הפוליסה שיצאה למכונית השנייה ואף טופס בדיקת מיגון לפיו היה על ביקוב לאשר את קיומם של אמצעי המיגון שנדרשו בפוליסה.

עדותה של ג'ני לא שכנעה את השופטת, נוכח הקלטת שיחה שהציג ביקוב בו מודה ג'ני בפניו כי לא שלחה אליו טופס בדיקת מיגון.

לעומת עדותה של ג'ני נמצאה עדותו של ביקוב עקבית וכנה, והשופטת קובעת כי פוליסת הביטוח שהוצאה למכונית השניה לא הומצאה לביקוב.

ומוסיפה השופטת: בין אם הומצאה הפוליסה ובין אם לאו, כשלה שירביט במילוי חובותיה שהן מעבר למשלוח פוליסה. היה על שירביט להביא לידיעת ביקוב את השינוי בדרישת המיגון באופן מפורש, לקבל את הסכמתו, ולאחר מכן לוודא כנדרש את התקנת אמצעי המיגון.

שירביט חויבה אפוא בתשלום תגמולי הביטוח בסך של כ- 50,000 ש"ח בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ש"ח בצרוף מע"מ.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא