הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הטמנת תכשיטים בשני מקומות ולא בשלושה, האם שוללת כיסוי?

טלי סיימה את משמרת הלילה במקום עבודתה וחזרה לביתה. או אז נחרדה לגלות, כי בעוד ארבעת ילדיה ישנים, פרצו אורחים לא קרואים לביתה וגנבו את כל תכשיטיה, חוץ מאלה שהיא ענדה על גופה.

טלי הזעיקה את המשטרה. השוטרים נטלו טביעות אצבע ובחנו את התריס אשר דרכו חדרו הפורצים לדירה. מהר מאוד הבינה טלי כי מהמשטרה לא תבוא ישועתה.

למזלי, הרהרה טלי בינה לבינה, רכשתי פוליסת ביטוח "בונוס לדירה" בחברת שומרה (כיום בשליטה מלאה של חברת הביטוח מנורה). אולם גם כאן הבינה טלי מהר מאוד, כי הבונוס היחיד שמקנה ביטוח בשומרה, הוא כרטיס כניסה לבית המשפט. רק באמצעותו, בדרך חתחתים והשפלה, על פני שלוש שנות התדיינות מתישות, תזכה בתגמולי הביטוח הנכספים.

בקיצור, שומרה סירבה לשלם את תגמולי הביטוח וטלי נאלצה לפנות בתביעה לבית משפט השלום בעכו. התביעה הונחה על שולחנה של השופטת פרחה ג'ובראן מילר.

מדוע אינכם משלמים את תגמולי הביטוח למבוטחת שלכם, פנתה השופטת לנציגי שומרה.

מדובר במבוטחת רמאית, השיבו נציגי שומרה. היא ביימה פריצה שלא הייתה ולא נבראה. סיבוב דומה היא עשתה גם על חברת הפניקס. היא הצליחה להוציא ממנה במרמה תגמולי ביטוח עבור אותם תכשיטים שהיא תובעת כעת משומרה.

השופטת פרחה ג'ובראן מילר נאלצה לנהל משפט כהלכתו. היא הקשיבה בסבלנות ובקשב רב לעדים שהופיעו בפניה, קראה חוות דעת מומחים ועיינה במסמכים. לבסוף נוכחה לדעת כי הררי טענות הביום והמרמה שהטיחו נציגי שומרה בטלי לא הולידו אפילו עכברון זעיר. "עדות המבוטחת בביהמ"ש בעניין זה הייתה עקבית, סדורה, ומהימנה עלי ולא מצאתי כי נסתרה במהלך חקירתה הנגדית בביהמ"ש", פסקה השופטת.

בשלב זה כל חברה הגונה הייתה מתנצלת בפני טלי ומשלמת לה את תגמולי הביטוח. אבל המילים התנצלות והגינות מעוררות גיחוך בקרב חברות הביטוח בארץ. נציגי שומרה המשיכו לטעון בלהט כי לטלי לא מגיע דבר, תוך העלאת טענות שכל זב חוטם בביטוח יודע שאין בהן ממש. אולי מתוך תקווה שהשופטת ג'ובראן מילר אינה מבינה בביטוח.

אנחנו דרשנו בפוליסה, טענו נציגי שומרה, שתכשיטים ושעונים שאינם ענודים יוסתרו בדירה בשלושה מקומות מסתור בחלוקה שווה. טלי הסתירה את התכשיטים רק בשני מקומות מסתור. לכן היא הפרה את תנאי הפוליסה ולא מגיע לה דבר.

אין ולא יכול להיות ספק כי נציגי שומרה, כמי שעוסקים בביטוח, יודעים כי בשנת 1982 נפל דבר בישראל. כדי למנוע מחברות הביטוח, המנסחות את הפוליסות באופן חד צדדי, את ריקון הפוליסות מתוכן, הנהיג חוק חוזה הביטוח את עיקרון "הצדק החוזי" השוויצרי, שבא לידי ביטוי בהסדר האחריות המופחתת. נדגים אותו במקרה שמבוטח מפר את הדרישה לשלושה מקומות מסתור:

  1. אם הסתרת התכשיטים בשני מקומות מסתור, במקום בשלושה לא השפיעה על מקרה הפריצה, המבוטח זכאי לתשלום מלא.
  2. אם הסתרת התכשיטים בשני מקומות מסתור בלבד השפיעה על מקרה הפריצה, המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח מופחתים. שיעור ההפחתה יחושב לפי היחס בין הפרמיה ששולמה בפועל, לבין הפרמיה שהמבוטח היה נדרש לשלם עבור ביטוח עם שני מקומות מסתור בלבד. לדוגמא, אם הפרמיה ששולמה בפועל היא 2,000 שקל והפרמיה עבור ביטוח עם שני מקומות מסתור בלבד היא 2,500 שקל. ההפחתה תהיה בעשרים אחוז.
  3. המבוטח מאבד את זכותו לתגמולי ביטוח רק אם חברת הביטוח תוכיח שהוא הטמין את התכשיטים בשני מקומות מסתור בלבד בכוונת מרמה כלפי חברת הביטוח או אם חברת הביטוח תוכיח שאין סבירות להשיג בשוק הביטוח פוליסת ביטוח לתכשיטים ללא שלושה מקומות מסתור.

בהסדר זה באה לידי ביטוי הראייה הצרכנית בתחום הביטוח. מטרתו לחזק את מעמד המבוטח מול חברת הביטוח ולמנוע מחברת הביטוח את האפשרות לנסח את הפוליסה באופן שהמבוטח ימצא עצמו בפני שוקת שבורה למרות ששילם פרמיות. כך שאף אם המבוטח "חטא" באי קיום תנאי בפוליסה, הוא לא ייענש בשלילת כל תגמולי הביטוח אלא רק בהפחתת שיעורם.

למגינת ליבם של נציגי שומרה, השופטת ג'ובראן מילר גילתה בקיאות רבה ברזי דיני הביטוח. אכן, הודתה השופטת, המבוטחת הטמינה את התכשיטים רק בשני מקומות מסתור. אך לפי חוק חוזה הביטוח, אין די בכך כדי לשלול מהמבוטח את כל תשלומי הביטוח. אם שומרה חפצה לזכות בפטור מתשלום, עליה להוכיח שהמבוטח הטמין את התכשיטים בשני מקומות מסתור במקום בשלושה בכוונת מרמה או שאין סבירות להשיג בשוק הביטוח פוליסה ללא שלושה מקומות מסתור. אם שומרה רצתה לזכות בפטור חלקי, עליה להוכיח בכמה הייתה מעלה את הפרמיה עבור ביטוח תכשיטים עם שני מקומות מסתור בלבד. שומרה לא הביאה כל ראיה לאף אחד מאלה. לכן, פסקה השופטת, עליה לשלם לטלי את מלוא הנזק שנגרם לה כתוצאה מהפריצה.

עם כל הכבוד לידע שהפגינה השופטת בתחום הביטוח, קשה שלא להתייחס לעובדה כי על אף שנימוקי הדחייה של שומרה לא היו רלוונטיים ונטענו בעלמא, נמנעה השופטת מלהטיל על שומרה את הסנקציה של ריבית מיוחדת או הוצאות עונשיות. כך שלשומרה, ולשאר חברות הביטוח בישראל, אין כל הרתעה מדחיית תביעות והטרדת בתי המשפט השונים בנימוקי סרק.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא