הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שלמה ביטוח לביהמ"ש: תאשר לנו להפר את הוראות הפיקוח

משאיתו של עדוי נפגעה על ידי רכב, שנהגו היה מבוטח בחברת "שלמה ביטוח". זו האחרונה, מתהדרת בכך שהיא "חברת בוטיק המצטיינת בזריזות, יחס אישי ושירות מהשורה הראשונה". מיד נראה אם שלמה ביטוח ראויה לסופרלטיבים עצמיים אלה.

כחברת ביטוח, כפופה שלמה ביטוח לדיני הפיקוח על עסקי ביטוח. אלה קובעים כי חברת ביטוח המקבלת דרישה לתגמולי ביטוח עבור נזקי רכב, חייבת למנות שמאי אשר יבדוק אישית ויסקור במו עיניו את נזקי הרכב. אסור לשמאי ביטוח רכב לתת חוות דעת בהתבסס על תמונות הרכב, מבלי שהוא אישית בדק את הנזקים.

אלא שלמרבה הצער, חברות הביטוח מתייחסות אל דיני הפיקוח כאל המלצה בלבד. הן לא בודקות את נזקי המבוטחים עניינית, באמצעות שמאי, כדת וכדין. במקום זאת, הן בוחנות את כושר הלחימה של המבוטח. הן משלמות, במקרה הטוב, רק חלק מנזקי הרכב, מבלי לבסס את דחיית יתרת הפיצוי על חוות דעת שמאי שבדק את הרכב. על פי ניסיונן, לפחות חמישים אחוז מהמבוטחים שתביעתם נדחית באופן מלא או חלקי, מוותרים על יתרת הפיצוי. אין להם משאבים וכוחות נפש לכלות את ימיהם ולהזדקן בין כתלי בית המשפט. ומה יקרה אם המבוטח בכל זאת יפנה לבית המשפט? כאן סומכות חברות הביטוח על השופטים, שיסייעו להן להלבין את הפרת הוראות הפיקוח. שיטת מצליח זו, מניבה רווחי עתק לחברות הביטוח.

כך ניסתה שלמה את מזלה גם במקרה של עדוי. במקום למנות שמאי, שיבדוק באופן אישי את נזקי המשאית, כדרישת דיני הפיקוח, שילמה שלמה לעדוי רק 60 אחוז מתביעתו. כעת המתינה לראות אם עדוי יוותר על 40 אחוז הנוספים או ימשיך להיאבק עליהם.

כאן ציפתה לשלמה ביטוח הפתעה. עדוי פנה לבית משפט השלום בנצרת ותביעתו הונחה על שולחנו של הרשם הבכיר סולימאן עאמר.

חלפה כשנה. המועד להגשת הראיות התקרב. עדוי הגיש לבית המשפט חוות דעת של שמאי פרטי מטעמו, שבדק במו עיניו את נזקי הרכב, התומכת בתביעתו ליתרת הפיצויים שלא שולמה לו. שלמה הבינה שאין לה ברירה, עליה להגיש חוות דעת נגדית של שמאי. היא פנתה לפיכך אל עדוי ודרשה להעמיד את שרידי המשאית לבדיקת שמאי מטעמה. צר לי, השיב עדוי, השרידים כבר נמכרו והזכיר לשלמה ביטוח כי דיווח לה על המכירה זמן רב קודם למכירה.

במצב דברים זה, ניסתה שלמה את מזלה להיחלץ מהמבוי הסתום אליו נקלעה כתוצאה מהתנהלותה בעזרת בית המשפט. היא ביקשה ממנו להתיר לה להגיש חוות דעת שמאי בלתי חוקית, בהתבסס על תמונות נזקי הרכב שצולמו בידי אחרים.

הרשם הבכיר סולימאן עאמר הזכיר לשלמה ביטוח כי לפי צו הפיקוח על שמאי רכב, אסור לשמאי רכב לערוך חוות דעת שאינה מבוססת על בדיקתו בפועל. לפיכך, משמעות בקשתה היא, שבית המשפט ייתן לשמאי הביטוח הכשר להפר את הוראות הפיקוח. בבחינת "הבה ניתן היתר מראש להכין חוות דעת תוך ידיעה כי היא תהיה נוגדת את הוראות הפיקוח. בית המשפט אינו יכול ליתן ידו לכך", פסק הרשם הבכיר.

בסופו של דיון, דחה הרשם הבכיר סולימאן עאמר את בקשת שלמה ביטוח, אך במקום להטיל עליה הוצאות ריאליות, במיוחד על רקע התנהלותה בניגוד לדיני הפיקוח, הוא הסתפק בהטלת הוצאות בסך 1,200 שקל. שוב לא ברור מדוע שופטינו לא נחלצים לטובת האדם הפשוט, כדי להפסיק את ההפרות האינסופיות של הוראות הפיקוח, הפרות המוסיפות עומס מיותר גם על בתי המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא