הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביהמ"ש: ביטוח ישיר פיתחה יציר כלאיים הכופה על מוסכים ספקים משלה

רכבו של יוחאי נפגע בתאונה. הרכב היה מבוטח בביטוח ישיר. יוחאי מימש את זכותו לתקן את הרכב במוסך שאינו מוסך הסדר של ביטוח ישיר. לעומת זאת, את השמאי, שקבע את התיקונים הנדרשים ואת עלותם, הקפיד יוחאי לבחור מתוך רשימת שמאי ההסדר של ביטוח ישיר.

עובדי המוסך תיקנו את הרכב בהתאם לחוות דעת השמאי, אולם לתדהמת יוחאי, ביטוח ישיר ניאותה לשלם רק חלק מעלות התיקון. יוחאי נאלץ לפנות לעזרת בית משפט השלום בבית שאן.

התביעה הונחה על שולחנה של הרשמת הבכירה מיכל זינגר.

מדוע אינכם משלמים את מלוא הסכום שאישר השמאי, הקשתה הרשמת הבכירה, הרי מדובר בשמאי המצוי ברשימת שמאי ההסדר שלכם.

אין לנו מחלוקת עם השמאי על החלפים והעבודה שנדרשו לתיקון הרכב, השיבו נציגי ביטוח ישיר. המחלוקת היא רק על מחיר החלפים. גילינו שהמוסכים רוכשים את החלפים במחיר זול יותר מהמחיר שהם גובים מהמבוטחים ומשלשלים את ההפרש כרווח לכיסם. הרווח הזה מייקר מאוד את עלות התביעה. לכן פיתחה ביטוח ישיר מנגנון פיצוי חדש. ביטוח ישיר רוכשת את החלפים ישירות מהספקים במחירים הזולים ומחייבת את המבוטחים לכפות על המוסכים לתקן את הרכבים בחלפים אלה. יתירה מזו, כאשר המבוטחים משתפים אתנו פעולה ומצליחים לשכנע את המוסכים להשתמש בחלפים שביטוח ישיר רוכשת, אנחנו מגלים נדיבות. "לפנים משורת הדין, ביטוח ישיר הולכת לקראת המוסכים ומשלמת להם לא רק את עלות העבודה אלא גם שיעור מסויים מעלות החלפים, שהוא אומנם נמוך משמעותית מהרווח שהמוסכים גוזרים, אך אינו מותיר אותם בידיים ריקות בהקשר זה".

ומה דינו של מבוטח שלא משתף אתכם פעולה, או לא מצליח לכפות על המוסך להשתמש בחלפים שלכם, התעניינה הרשמת. מבוטח כזה ייענש בחיסרון כיס. הוא נחשב אצלנו כמי שהפר את חובתו לשתף אתנו פעולה בהקטנת עלות הנזק. אנחנו נקצץ מתגמולי הביטוח שלו את ההפרש בין מחיר החלפים במוסך לבין מחירם אצל הספק, כמו שקרה במקרה של יוחאי.

הרשמת הבכירה הגדירה את המחלוקת שהועברה להכרעתה כך: האם מבוטח המממש את זכותו לפנות למוסך שאינו מוסך הסדר, חייב לפנות רק למוסך שמשתמש בחלפים שנרכשו מהספק של המבטחת, ואם פנה למוסך שאינו מסכים לכך, האם זכאית המבטחת לקזז מהמבוטח את ההפרש בין מחיר החלפים במוסך לבין מחיר החלפים אצל הספק?

תקנות הפוליסה התקנית לרכב, הזכירה הרשמת לנציגי ביטוח ישיר, מחייבות את חברות הביטוח לפצות מבוטח שרכבו ניזוק באחד משני מנגנוני פיצוי. הראשון, תשלום ערך הנזק. השני, תיקון הרכב בעצמה. הא ותו לא. אין בחוק או בפוליסה התקנית מנגנון פיצוי נוסף.

בניגוד לדין, קבעה הרשמת, יצרה ביטוח ישיר מנגנון פיצוי שהוא "יציר כלאיים": תשלום ערך הנזק בקיזוז הרווח שהוסיף המוסך למחיר החלפים אצל ספק. זאת בטענה שמחיר החלפים היה גבוה משמעותית מהמחיר שבו יכולה הייתה ביטוח ישיר לרכשם.

מנגנון יציר כילאיים זה, לא נזכר בפוליסה, לא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וביטוח ישיר גם לא הוכיחה שהוא לטובת המבוטח. בהקשר זה, קבעה הרשמת, ביטוח ישיר לא הביאה כל ראיה שהיא נותנת אחריות לחלפים המסופקים על ידה או על ידי הספק מטעמה. בלשון הרשמת: "טענותיה בנדון נטענו בעלמא, ללא ביסוס עובדתי ולו מינימאלי".

הרשמת גם דחתה מכל וכל את טענת ביטוח ישיר כי בכך שהמבוטח לא כפה על המוסך לרכוש את החלפים מביטוח ישיר או מהספק שלה, הוא הפר את חובת הקטנת הנזק. המבוטח אינו עוסק ולא אמור להתעסק במכירה או בקניה של חלפים. המבוטח אינו חייב לצאת מגדרו בהשגת חלפים זולים עבור המוסך. המבוטח לא יכול ואינו צריך לנהל משא ומתן מול המוסך או ספק החלפים. כך גם ביטוח ישיר, אינה אמורה להתערב ברכישת חלקי חילוף.

הרשמת גם הוסיפה "בזהירות המתבקשת", כלשונה, כי התנהלות ביטוח ישיר מהווה ניסיון לכפות על המוסכים רכישת חלפים מהספקים שעימם יש לה קשר. התנהלות זו עלולה להתברר כהסדר כובל, המפר את הוראת חוק התחרות הכלכלית בסוגיה זו.

בסופו של דיון, הורתה הרשמת הבכירה מיכל זינגר לביטוח ישיר להחזיר ליוחאי את ה"תספורת" שעשתה לו שלא כדין. ועוד הזכירה הרשמת זינגר, את אשר למרבה הצער גם שופטים רבים שכחו: תכליתו של חוק חוזה הביטוח היא צרכנית. החוק נמנה עם החוקים שבהם מדינת סעד מודרנית באה לעזרת האזרח הפשוט ונועד לשמור על המבוטח בפני הכוח העדיף של המבטח ובפני הפעלה וניצול של עמדתו העדיפה. לא בכדי הורה בית המשפט העליון, כי "מגמה זו של החוק יש לזכור כל אימת שאנו עוסקים בו, והיא משמשת גם נר מאיר לאופן פרשנותו".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא