הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גם הורה מכוסה

באחד הימים ביקר אהרן קרן מחיפה, אצל בתו עינב, המתגוררת בנס ציונה.

בחזית ביתה של עינב ניצבים מבואה וגרם מדרגות רחב עשויים שיש. המבואה והמדרגות אינם מקורים.

בזמן הביקור ירדו גשמים. עלים ופירות מעצי הגינה נשרו. המבואה והמדרגות נעשו חלקלקים. בעת שיצא אהרון מהבית לגינה הוא החליק במבואה ונפגע בקרסולו.

לבת עינב ביטוח דירה בחברת הביטוח מגדל. הביטוח כולל כיסוי של אחריות המבוטח כלפי צד שלישי.

שופטת בית בית משפט השלום בחיפה אריקה פריאל, מצאה את הבת עינב אחראית לתאונה. במדרגות היה חסר פס למניעת החלקה בניגוד לתקן הישראלי.

במצב דברים זה, בו קיים ביטוח אחריות המכסה את הבת ומשנמצאה אחריותה לתאונה, כל שבית המשפט היה צריך הוא לאמוד את נזקי האב ולהטילם על המבטחת חברת הביטוח מגדל.

אלא שבפי מגדל הייתה טענה שפוליסת הביטוח אינה מכסה את אחריות הבת כלפי האב. בפוליסה קיים חריג, טענה מגדל והפנתה לסעיף 41 לפוליסה, לפיו אין כיסוי בגין "נזק שנגרם לאדם שהוא בן משפחתו או משק ביתו של המבוטח".

האב, הטעימה מגדל, הוא בן משפחתה של בתו ולפיכך אין כיסוי לפי הפוליסה.

אומנם נכון, הסכימה השופטת פריאל, אבל שכחתם את סעיף 38 לפוליסה. זה מגדיר את המבוטח בביטוח צד שלישי וקובע כי המבוטח הוא המבוטח עצמו וגם "כל אחד מבני משפחתו הגרים עימו בקביעות".

לפי הפוליסה אם כן, אין די בקרבת משפחה, כדי להפוך את בן המשפחה למבוטח שאינו בגדר צד שלישי. בן משפחה צריך גם לדור עם המבוטח בקביעות.

מאחר והאב אינו מתגורר עם בתו אלא הרחק משם בעיר חיפה, אין תחולה לחריג.

השופטת מוסיפה כי הבת עינב העידה כי סוכן הביטוח הסביר את החריג כמתייחס אך ורק לבני משפחה המתגוררים עם המבוטח.

מגדל, מדגישה השופטת, נמנעה מלהביא לעדות את סוכן הביטוח מטעמה. הימנעותה מהבאת שלוחה, סוכן הביטוח לעדות, פועלת לרעתה וניתן להסיק כי אילו היה מובא לעדות היה עדותו תומכת בגרסת המבוטחת.

סוף דבר, קובעת השופטת פריאל, על מגדל לפצות את האב בגין נזקיו בסך 30,000 ש"ח בתוספת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא