הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

יורות לכל עבר

כשחברות ביטוח יורות לכל עבר

בבנין מגורים, ברחוב רמב"ם ברעננה, פרצה שריפה. ארבע חברות ביטוח, ביטחו דירות בבנין, ושילמו, כל אחת למבוטח שלה, תגמולי ביטוח עבור נזקי השריפה.

חוק חוזה הביטוח מאפשר לחברת ביטוח ששילמה תגמולי ביטוח, לתבוע אותם חזרה ממי שגרם באחריותו לנזק. תביעה כזו של חברת הביטוח נקראת תביעת שיבוב או תחלוף. גם במקרה זה ביקשו חברות הביטוח להחזיר לעצמן את התגמולים ששילמו למבוטחים בדרך של תביעת שיבוב.

ארבע חברות הביטוח, מגדל, כלל, הפניקס והראל הגישו שבע תביעות שיבוב כנגד בני הזוג פרזן קשאני המתגוררים בבנין, בטענה כי האש פרצה מלוח החשמל של דירתם.

התביעות נדונו בפני השופט ע. ג'ואד חאג' יחיא מבית משפט שלום בתל אביב.

חברות הביטוח איחדו כוחותיהן כנגד בני הזוג פרזן קשאני וגייסו את חוקר השריפות אלי היינה ואת מהנדס החשמל אשר סלוצקי כמומחים מטעמן. על יסוד חוות דעתם של המומחים ביקשו חברות הביטוח לחייב את בני הזוג פרזן קשאני בתשלום.

במשפט הסתבר כי דווקא חוות דעת המומחים מטעם חברות הביטוח עמדו לימין בני הזוג פרזן קשאני.

חברות הביטוח טענו במשפט כי יש להפעיל סעיפים בפקודת הנזיקין המעבירים את נטל ההוכחה מהתובע אל הנתבע. אחד התנאים להפעלת הסעיף הוא שלתובע אין ידיעה על נסיבות האירוע. תנאי זה אינו מתקיים קובע השופט חאג' יחיא, נוכח חוות דעת המומחים. שהרי התובעות, חברות הביטוח, באמצעות המומחים מטעמן, טוענות כי הן יודעות כי האש פרצה מארון החשמל בשל כשל חשמלי. אין לומר אפוא על חברות הביטוח שאין להן ידיעה על נסיבות האירוע.

השופט מדגיש כי המומחים מטעם חברות הביטוח הצביעו על מגוון סיבות אפשריות לכשל חשמלי, אך לא עשו די כדי לברר איזו מהן היא הסיבה היותר וודאית.

השופט מוסיף כי בארון החשמל קיימים פריטים השייכים לחברת החשמל ומצויים באחריותה ולכן כשל חשמלי בארון חשמל דירתי ניתן לשייך לא רק לבעל הדירה אלא גם לחברת החשמל.

השופט מטעים כי ביחס לטענות הרשלנות שייחסו חברות הביטוח לבני הזוג פרזן קשאני בכתבי התביעה, לא ניסו חברות הביטוח להביא ולו ראיה אחת על מעשה אחד או מחדל אחד מאלה שיוחסו להם, אף לא באמצעות המומחים מטעמן. ניתן לקבוע בוודאות, פוסק השופט, כי חברות הביטוח לא הוכיחו קיומה של רשלנות.

השופט מדגיש את הפער שבין טענות הרשלנות שיוחסו לבני הזוג בכתבי התביעה לבין העדר כל ראיה להוכחת טענות הרשלנות שבסופו של דבר גם נזנחו על ידי חברות הביטוח.

בהקשר זה מוכיח השופט את חברת הביטוח מגדל בפסק הדין: "בהקשר של ניסוח כתב התביעה בתיק של מגדל...מדובר מצד אחד בטיעון כוללני מדי, המהווה מסע דיג, ללא כל מטרה מוגדרת, וירי לכל הכיוונים תוך תקווה שבמקרה במהלך הדיון והבאת הראיות, איזו שהיא ראיה תתאים לטיעון".

בסופו של דבר דוחה השופט את תביעות השיבוב שהגישו חברות הביטוח נגד בני הזוג פרזן קשאני ומחייב את חברות הביטוח לשלם להם הוצאות משפט בסך 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא