הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התיישנות תביעות בביטוחי אחריות

ביטוח אחריות נועד לכסות חבות כספית שהמבוטח עלול לחוב בה כלפי צד שלישי.

כמעט לכל אחד מאתנו יש ביטוח כזה. רוב בעלי הרכב מחזיקים בפוליסה המכסה אותם במקרה בו יפגעו ברכבם באדם אחר. ביטוחי דירה רבים כוללים כיסוי בגין חבות המבוטח כלפי עובדי משק ביתו וכלפי צד שלישי בכלל. כאלה הם ביטוחי חבות מעבידים, ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי חבות מוצר ועוד.

כאשר הצד השלישי הנפגע תובע את המבוטח, נשאלת השאלה מהי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה מצד המבוטח נגד חברת הביטוח שלו המבטחת אותו בביטוח אחריות המכסה אותו מפני תביעת הצד השלישי.

בשאלה זו דן בית המשפט המחוזי מרכז בהרכב השופטים א' שילה, מ' נד"ב ו-ע' גרוסקופף, בערעור שהגישה חברת ציבלין נגד אריה חברה לביטוח על פסק דינו של בית משפט השלום בכפר סבא.

המקרה נגע לתביעה שהגיש עובד של חברת ציבלין לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה. תביעת הנזיקין של העובד הוגשה על סף תום תקופת ההתיישנות, כחודש לפני תום שבע שנים ממועד התאונה. חברת ציבלין, שהיתה מבוטחת בביטוח חבות מעבידים בחברת אריה, הגישה הודעה לצד שלישי נגד חברת אריה. ההודעה הוגשה כעבור שנה ושלושה חודשים מהמועד בו הוגשה תביעת העובד, היינו כשמונה שנים וחודשיים לאחר ארוע התאונה.

חברת הביטוח אריה טענה להתיישנות. אריה נאחזה בסעיף בחוק חוזה הביטוח הקובע כי תביעת המבוטח לשיפוי מחברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. תביעת העובד נגד המבוטחת חברת ציבלין, ככל תביעת נזיקין, מתיישנת כעבור 7 שנים ממועד התאונה, טענה אריה. על חברת ציבלין היה להגיש את תביעתה לשיפוי עד תום 7 שנים ממועד התאונה. משהוגשה תביעת השיפוי לאחר שחלפו 7 שנים ממועד התאונה, התיישנה התביעה.

בית משפט השלום בכפר סבא קיבל את טענת אריה להתיישנות.

הכדור עבר לבית המשפט המחוזי, שם התהפכה התוצאה.

התוצאה אליה הגיע בית משפט השלום לפיה גם כאשר התביעה נגד המבוטח הוגשה חודש או שבוע ואפילו יום לפני תום תקופת ההתיישנות, כך שלמבוטח יוותרו חודש או שבוע ואפילו יום אחד כדי להגיש את תביעת השיפוי שלו נגד המבוטחת, לא הניחה כמובן את דעת שופטי בית המשפט המחוזי.

מהי ההצדקה, תמהים השופטים, להלכה כזו השוללת, למעשה, מהמבוטח את הכיסוי שרכש תמורת פרמיה ששילם לחברת הביטוח?

השופטים נעזרים בסעיף החוק הקובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח הינה 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. בביטוחי אחריות, קובעים השופטים, יש למנות את תקופת ההתיישנות בת 3 שנים מהמועד בו הוגשה התביעה נגד המבוטח. ממועד זה עומדת למבוטח תקופה של 3 שנים להגיש את תביעתו לשיפוי מחברת הביטוח שביטחה את חבותו.

לפיכך קובעים השופטים כי תביעת השיפוי שהגישה חברת ציבלין בחלוף שנה ושלושה חודשים מהמועד שהוגשה נגדה תביעת העובד לא התיישנה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא