הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

"המנוע נסדק מעצמו"

חגי הלל החנה את רכבו ופנה לענייניו. כעבור זמן חזר אל הרכב, נכנס אליו והחל לנסוע.

לפתע, באמצע הדרך, המנוע קרס.

הלל יצא מהרכב וגילה לתדהמתו כי הפגוש הקדמי מעוות, פח החזית והסוגר הקדמי שבורים ומעבה המזגן נדחף פנימי. הלל הבין כי בזמן שהרכב חנה, הוא ספג מכה מקדימה מרכב אחר. נהג הרכב האחר לא טרח להשאיר פתק.

מדוע המנוע קרס? במוסך אבחנו כי מיכל נוזל קירור המנוע נסדק. הנוזל ברח מהמיכל, הסבירו להלל והמנוע התחמם, עד אשר שבק חיים.

ומה עושים עכשיו? שאל הלל בדאגה. אין מנוס, פסקו במוסך, צריך להחליף מנוע.

הלל הקיש על החמש. "ביטוח ישיר" שלחה מומחה. זה האחרון הבחין באותן פגיעות שאובחנו במוסך. אולם, מעשה ידי מומחה, בחוות דעתו, לכל תיאור של פריט שנפגע הוא הוסיף מילה קטנה: "קלות". כלומר, הפגוש הקדמי מעוות "קלות", פח החזית שבור "קלות" וכך הלאה.

במילה "קלות", זרע המומחה את הבסיס להתחמקות ביטוח ישיר מלשלם עבור המנוע. הפגיעות היו כל כך קלות, קבע המומחה, עד שלא ייתכן כי הסדק למיכל נגרם בתאונה. הסדק נגרם מעצמו, כך הסביר המומחה, הוא "תוצאה של בלאי טבעי".

מדוע זה משנה? כי לדעת ביטוח ישיר בלאי לא מכוסה בביטוח, רק תאונה.

בקיצור, ביטוח ישיר הסכימה לשלם להלל רק שליש מהנזק הכולל. את מחיר החלפת המנוע לא הסכימה בשום פנים ואופן לשלם.

ישאל הקורא הנבון, איך ייתכן שאנשי ביטוח יאמינו במקריות קיצונית שכזו, כי בדיוק באותה עת בה נפגע רכבו של הלל בחניה, אז ודווקא אז נסדק מיכל הקירור מעצמו בלי שום קשר לתאונה?

אכן קשה לתפוס כי כך חשבו. סביר יותר להניח כי אנשי הביטוח טענו זאת מתוך תקווה שהמבוטח יתייאש ויוותר. אם בכל זאת יפנה לבית המשפט, יהא עליו לשכור חוות דעת משלו, בית המשפט ימנה מומחה וכך הלאה. אנשי הביטוח חשבו כמו אותו יהודי, שהתחייב ללמד את כלבו של הפריץ לשיר וקיווה כי עד למימוש ההתחייבות אחד מהשניים ילך לעולמו.

במקרה זה הלל לא ויתר. הוא פנה לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים. הלל גם שכר מומחה משלו, אשר קבע כי הפגיעה במיכל המים היא תוצאה של התאונה. עוד מצא המומחה כי ברכב מסוג זה של הלל, מד החום של המנוע אינו מתריע על אובדן נוזל קירור. לכן לא הייתה כל התרעה על בריחת המים והלל לא יכול היה למנוע את התהליך.

המחלוקת בין המומחים אילצה את השופטת מלכה אביב למנות מומחה משלה. גם הוא אישר כי ברכב אין מנגנון התרעה על אובדן נוזל קירור.

ממצא זה, קובעת השופטת אביב, מוכיח כי בהתנהגותו של הלל לא נפל דופי.

כעת השופטת עוברת לדון בשאלה אם מיכל המים נסדק בתאונה, או שהוא תוצאה של בלאי טבעי. מומחה ביטוח ישיר, מזכירה השופטת, אומנם קובע כי הסדק במיכל הקירור אינו מן התאונה, אך הוא עושה זאת, לא בהסתמך על אופיו וחזותו של הסדק עצמו, אלא משום שהפגיעות האחרות היו קלות.

המומחה מטעם המבוטח, לעומת זאת, מגיע למסקנה כי הסדק נגרם כתוצאה מן התאונה. הוא מסתמך על סימני עיוות שנמצאו במיכל המצנן התואמים את העיוות בחלקי המרכב האחרים.

המומחה מטעם בית המשפט מעריך אף הוא, כי הנזק למיכל המים נגרם בתאונה, והוא מגיע למסקנה זו הן בהתבסס על אופי הנזק והן כמסקנה הגיונית הנובעת מן העובדה כי הנזק למיכל אירע באותו היום של התאונה.

בין שתי הדעות, קובעת השופטת, "אני מעדיפה את דעתם של מומחה מבוטח ומומחה בית המשפט. ראשית, מומחה ביטוח ישיר לא נתן הסבר לעיוות שבמיכל המים. הוא העדיף להתעלם ממנו. שנית, מקובל עלי ההיגיון שבמסקנת מומחה בית המשפט, כי העובדה שהנזק למיכל המים אירע בדיוק ביום התאונה יוצרת חזקה כי מדובר בסיבה ומסובב ולא צירוף מקרים בלבד".

על בסיס נימוקים אלה, השופטת פוסקת כי מיכל המים ניזוק מן התאונה ועל ביטוח ישיר לשלם להלל גם את עלות החלפת המנוע.

ובכמה עלה לביטוח ישיר ניסיון ההתחמקות? סך הכל מכל וכל 5,000 שקל. שווה לא? הרי יש אלפים שמוותרים, או מתייאשים באמצע הדרך הארוכה והמתפתלת שהם צריכים לעבור בין כתלי בית המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא