הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

למה התכוון משורר הפוליסה?

אליהו מיטב עבר דירה, אולם נותר נאמן לחברת הביטוח שירביט. כמו את מעונו הקודם, גם את החדש המשיך לבטח בשירביט.

אולם כאשר אירעה פריצה לבית החדש, דרך תריס חשמלי, נאמנותו לשירביט לא הועילה לו. שירביט הפנתה למיטב עורף.

הפוליסה חייבה התקנת סורגים, הטיחה שירביט במיטב, ואתה לא התקנת סורגים.

מיטב פנה לעזרת בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה.

בפני השופט ערן קוטון, שטח מיטב את טענותיו: בפוליסה אכן צוינה דרישה לסורגים אך יחד עימה נאמר במפורש "או סורג תריס". התריס החשמלי דרכו ארעה הפריצה, הוא הוא ה"סורג תריס" המופיע בפוליסה. גם בביתי הקודם, שבוטח בשירביט, הסביר מיטב, היה תריס דומה ושירביט הסכימה לוותר על דרישת הסורגים. לכן גם לא עלה בדעתי שאינני עומד בדרישת הפוליסה.

יתירה מזו, סיפר מיטב לשופט קוטון, כשעברתי לביתי שלחה שירביט סוקר. זה לא אמר דבר על אי התאמת התריס החשמלי לתנאי הפוליסה. לאחר ביקור הסוקר, הוסיף קוטון, הפנתה אלי שירביט דרישות שונות אך לא ביחס לתריס החשמלי. לפיכך הייתי סמוך ובטוח כי הנני עומד בתנאי המיגון שבפוליסה.

שירביט לא הכחישה כי בביתו הקודם של מיטב הסכימה לוותר על דרישת הסורגים, אך טענה כי דרישות המיגון הוחמרו עם השנים.

ביחס לסוקר טענה שירביט כי זה נשלח על ידה אך ורק לצורך הערכת שווי התכולה ולא לבדיקת המיגונים.

השופט קוטון דחה את טענותיה של שירביט.

החוק והפסיקה, פותח השופט, מורים לחברות הביטוח לנסח בבהירות סייגים ותניות פטור. המונח "סורג תריס" לא הוגדר בפוליסה. שירביט, מוסיף השופט, לא השכילה להפנות את בית המשפט מנין בפוליסה יכול מבוטח להבין כי תריס חשמלי כבד וחזק כדוגמת התריס החשמלי בביתו של מיטב אינו עונה על הדרישה ל"סורג תריס".

במיוחד, מדגיש השופט, במקרה זה בו היתה פוליסה קודמת בין הצדדים במסגרתה אישרה שירביט כי התריס החשמלי בביתו הקודם של מיטב עונה על דרישות הפוליסה.

לכך מתווספת העובדה שלאחר ביקור הסוקר לא הודיעה שירביט למיטב על אי עמידה בתנאי המיגון. כאן מדגיש השופט כי בניגוד לטענת שירביט לפיה נשלח הסוקר רק לצורך הערכת התכולה ולא לסקור את ההגנות, יש בדו"ח סעיף שכותרתו "סקר הגנות" אותו מילא הסוקר ובו גם צוין קיומו של התריס החשמלי.

בנסיבות אלה, קובע השופט קוטון, רשאי היה מיטב רשאי להניח כי הוא עומד בתנאי הפוליסה.

דווקא שירביט היא זו שכשלה במילוי חובותיה. במאמץ קטן שעלותו אינה גבוהה יכולה היתה שירביט להבהיר את המונח "סורג תריס". שירביט, קובע השופט, כשלה במתן תיאור מטעה של עסקת הביטוח ובכך שלא ווידאה כנדרש שמיטב מבין היטב את הסייג.

סוף דבר קובע השופט על שירביט לשלם למיטב את נזקי הפריצה בתוספת הוצאות המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא