הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול פוליסה לא במחשכים

באחד הימים פרצו לביתו של מאיר אבו. הגנבים יצאו עם שלל רב. תכשיטים, טלוויזיה וכסף.

איזה מזל שעשיתי ביטוח, הרהר אבו בינו לבינו ודיווח על הפריצה לחברת הביטוח שירביט.

יש לנו חדשות טובות וחדשות רעות עבורך, השיבו נציגי שירביט לאבו.

הטובות הן שאכן רכשת אצלנו פוליסת ביטוח דירה. הרעות: חודשיים לפני הפריצה ביטלנו לך את הפוליסה.

כיצד ביטלתם ואני לא ידעתי, נזעק אבו ופנה לעזרת בית משפט השלום בתל אביב.

במשפט התברר כי מספר חודשים לאחר תחילת הביטוח, גילו העושים במלאכה בחברת שירביט כי הסוקר שלהם אמד את שווי התכשיטים בביתו של אבו בסכום של 91,400 ₪. סכום זה חורג מהתקרה ששירביט נוהגת לבטח בדירות (80,000 ₪). בעקבות גילוי זה, נשלח אל אבו בדואר רשום מכתב חד צדדי המבטל את הפוליסה.

אלא שעד למועד הפריצה אבו לא קיבל את המכתב הרשום. לא בשל מחדלים שלו, אלא בשל מחדלי הדואר.

"ברור שנערך בנושא", כך כתבה מנהלת פניות הציבור של הדואר לאבו, "העלה כי עקב תקלה מצערת המכתב הרשום נמסר לידיך רק חודשיים לאחר קבלתו בדואר. אין לי אלא להתנצל בפניך על כל שירות שלא סופק כהלכתו...".

גם אם המכתב הרשום לא הגיע אל המבוטח, טענה שירביט, העתק ממכתב הביטול נשלח במקביל אל סוכן הביטוח וזה העביר אותו בפקס למבוטח.

חוק חוזה הביטוח, משיב השופט אברהם קסירר, אינו מאפשר מצב בו המבוטח ימצא במצב "דמדומים". חברת ביטוח המבקשת לבטל פוליסה, אינה רשאית להסתפק במשלוח מכתב ביטול. עליה לוודא כי המכתב נמסר בפועל למבוטח.

ביטול פוליסה חושף את המבוטח לסיכון בו יוותר חסר ביטוח. לכן אסור שהביטול ייעשה במחשכים. עליו להיות חד משמעי וברור, החלטי, קוהרנטי וגלוי, מוסיף השופט, למען יהיה סיפק בידי המבוטח לכלכל צעדיו ולהכין עצמו לבאות.

לאור האמור, "אין די בשליחת מכתב ביטול לסוכן בלבד, תוך תקווה שזה יודיע למבוטח על ביטול הפוליסה". משלוח מכתב הביטול לסוכן, לא פוטר את חברת הביטוח מחובת ההודעה למבוטח עצמו.

במקרה זה, קובע השופט, שירביט לא וידאה עם המבוטח כי קיבל את הודעת הביטול. לפיכך הפוליסה לא בוטלה בדרך הנאותה והחוקית.

לאור האמור, פסק השופט, פוליסת הדירה של אבו לא בוטלה כדין. היא הייתה בתוקף בעת הפריצה ומחייבת את שירביט לפצות את המבוטח על נזקיו.

השופט הוסיף והטיל על שירביט את הסנקציה של ריבית מיוחדת. "למרות שלא פעלה לביטול הפוליסה כדין, היא בחרה להתדיין בהליך משפטי". כמו כן הטיל עליה תשלום שכר טרחת עורכי דין בשיעור 25% בתוספת מע"מ כחוק.

כך במקום לשלם בתחילת הדרך סכום של קצת יותר מ- 100,000 ₪, נאלצת היום שירביט לשלם קרוב ל 300,000 ₪.

בנוסף, חויבה שירביט בתשלום הוצאות משפט בסכום של 15,000 ש"ח לסוכן הביטוח, עבור ניסיון כושל שעשתה להטיל עליו את הסכומים אותם חויבה לשלם למבוטח.

האם זה היה כדאי? ימים יגידו אם דמי הלימוד אשר שירביט משלמת במקרה זה יגרמו לה לקיים בדיקה יסודית יותר של תביעות מבוטחיה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא